Debattinnlegg: Tanker ved streikens slutt

Debattinnlegg: Tanker ved streikens slutt

Nylig ble PBL enig med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta om en ny hovedavtale og hovedtariffavtale for perioden 2022-2024. Dermed er en altfor lang barnehagestreik endelig over.

Publisert:

Dette er et debattinnlegg som er distribuert til ulike redaksjoner i etterkant av streiken i PBL-området.

Streik er alltid krevende – for alle involverte. Og nesten alltid rammes en uskyldig tredjepart når arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden forhandler om tariff og ikke blir enige.

Når det blir streik i en barnehage, rammes tredjepart ekstra hardt. For ikke bare er gode barnehager svært viktige for barna, de er i mange tilfeller helt avgjørende for å få arbeids- og familielivet til å fungere.

Vi har de siste ukene fått tilbakemeldinger fra mange foresatte som har opplevd situasjonen som svært krevende. Beskrivelsene av en hverdag som ikke går opp, har ikke overrasket, men de har gjort inntrykk.

Den første streiken i PBLs tariffområde på mer enn 20 år kom dessuten på et svært ubeleilig tidspunkt: Kort tid etter en pandemi, rett etter en langvarig kommunal skolestreik og i en periode der høy prisstigning har gitt mange foreldre ekstra dårlige forutsetninger for å passe barn i arbeidstiden.

Jeg vil derfor benytte denne anledningen til sterkt å beklage den store belastningen konflikten i vårt tariffområde har påført dere familier. Vi vet at sånt utfordrer tilliten.

Samtidig vil jeg benytte anledningen til å understreke at PBL i år ikke hadde noen muligheter til å unngå å havne i konflikt. Ansatte i våre medlemsbarnehager har alltid hatt – og skal alltid ha – konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. Men de kravene motparten opprinnelig la frem, hadde en så høy kostnad at det ville hatt fatale konsekvenser for mange av våre medlemsbarnehager dersom vi hadde innfridd dem.

Onsdag 16. november, etter 18 timer med konstruktive forhandlinger hos Riksmekleren, ble partene enige om en avtale som fortsatt vil sikre ansatte en trygg pensjonisttilværelse, men til en kostnad som ikke knekker ryggen på barnehagene.

Dette – gode vilkår og forutsigbare kostnader – er viktige forutsetninger for at fremtidens barnehage skal bli enda bedre enn gårsdagens.

Vi skulle gjerne hatt dette på plass uten en konflikt som særlig rammet tredjepart. Sånn ble det dessverre ikke. Men nå er hverdagen heldigvis tilbake igjen.

Jørn-Tommy Schjelderup
administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)