Arbeidstilsynet varsler flere kontroller med bruken av bedriftshelsetjeneste

Arbeidstilsynet varsler flere kontroller med bruken av bedriftshelsetjeneste

Barnehager tilhører delen av arbeidslivet som er lovpålagt å ha en bedriftshelsetjeneste. Nylig varslet Arbeidstilsynet at de vil trappe opp sin kontroll med at virksomheter bruker bedriftshelsetjenesten slik de skal og bør.

Publisert:

En god bedriftshelsetjeneste er et viktig verktøy i arbeidet med nærvær og arbeidsmiljø. For noen utvalgte bransjer er tjenesten lovpålagt. I mer enn ti år har dette vært tilfelle for barnehagesektoren.

Nå vil Arbeidstilsynet øke kontrollen med at virksomheter som er pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste, følger opp pålegget – og bruker tjenesten slik de skal.

Arbeidstilsynets nettsider heter det at tilsynet blant annet vil kontrollere:

  • om arbeidsgiver kan dokumentere lovpålagt tilknytning til en godkjent bedriftshelsetjeneste
  • om det er utarbeidet en skriftlig plan for bedriftshelsetjenestens bistand
  • om det er laget en årsrapport som beskriver bedriftshelsetjenestens bistand til virksomheten
  • at bedriftshelsetjenesten bistår med gjennomføringen av konkrete pålegg som er gitt fra Arbeidstilsynet. For eksempel pålegg knyttet til kartlegging, risikovurdering og tiltak.

– Gull verdt

PBL hilser initiativet fra Arbeidstilsynet velkommen.

– Selv om bedriftshelsetjeneste er en plikt og en kostnad for alle barnehager, tror jeg barnehagene over tid sparer mer enn de bruker på å samarbeide med fagfolk i jakten på et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Sykefraværet i sektoren er langt over gjennomsnittet for arbeidslivet som helhet. Schjelderup mener det både er i barnas, de ansattes, barnehageeiers og samfunnets interesse at det jobbes enda mer målrettet for lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø.

– I det arbeidet er det gull verdt å ha en bedriftshelsetjeneste med stor bransjekunnskap, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

PBLs egen bedriftshelsetjeneste

Gjennom datterselskapet PBL Mentor AS tilbys PBLs medlemsbarnehager landets eneste bedriftshelsetjeneste som har spisset sin kompetanse nettopp på barnehager.

Mer enn 900 barnehager over det meste av landet benytter seg av PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste. Daglig leder Stephan Skjelvan i PBL Mentor AS tror mange flere barnehager vil få en aha-opplevelse dersom de sjekker ut hva PBLs egen bedriftshelsetjeneste kan tilby.

– I tillegg til grunnpakken tilbyr vi en rekke kurs, både fysisk og digitalt. Og vi bistår barnehagene innenfor viktige fagområder som beredskap, ergonomi og forebygging, sykefravær og oppfølging, hygiene og smittevern, rus og ruspolitikk, psykososialt arbeidsmiljø, lederveiledning og inneklima, sier Stephan Skjelvan.

Han oppfordrer alle barnehager – uansett hvilken bedriftshelsetjeneste de er tilknyttet – til å se denne videoen der fysioterapeut og HMS-rådgiver Anette Graigner forklarer hva PBL Mentor Bedriftshelsetjeneste tilbyr.