Gull at alt ligger lagret digitalt

Øystein Gjønnes Rønvik Meningtehsbarnehage PBL Kidplan

Gull at alt ligger lagret digitalt

Etter at Rønvik Menighetsbarnehage tok i bruk «barneloggen» i PBL Barnehageweb har de kvittet seg med alle oppmøteskjema. Nå ligger alt lagret digitalt.

Publisert:

Rønvik menighetsbarnehage i Bodø har benyttet seg av PBL Mentor Kidplan siden den ble lansert første gang i 2012. Styrer Øystein Gjønnes er veldig fornøyd med nettportalen som stadig er i utvikling og gir nye muligheter for digitale løsninger i barnehagen.

Her kan du lese mer om PBL Mentor Kidplan

Høsten 2016 lanserte PBL Mentor Kidplan «barneloggen», som revolusjonerte registeringen av oppmøte og henting av barna. Ved noen enkle tastetrykk på PC, nettbrett eller telefon er barnet registrert. Sikkert og effektivt.  

– Jeg er blitt veldig glad i barneloggen og vi bruker den kontinuerlig hver dag, forteller Øystein Gjønnes.

Sluttet med papirskjema

For barnehagestyreren er det viktig å involvere de ansatte i nye oppdateringer så snart som mulig. Da barneloggen ble introdusert, ble den først presentert på personalmøte slik Gjønnes gjør med alle nye endringer som kommer.  Deretter startet de ansatte å registrere digitalt over en to måneders prøveperiode.

– Det var nok litt motvilje med å gå digitalt til å begynne med, men det gikk seg fort til. Etter at prøveperioden var over, bestemte vi oss for å fortsette digitalt, og de gamle registreringsskjemaene ble ikke hengt opp igjen. Det kjennes veldig bra ut og jeg tror ingen i dag savner det gamle systemet, sier han.

Øystein Gjønnes mener den digitale versjonen av oppmøteregistrering gir en bedre oversikt over fraværet på avdelingene, og det er enklere for hver enkelt ansatt å registrere uansett hvor de befinner seg.

– Om jeg har hjemmekontor og får telefon om et barn som er syk, så logger jeg bare inn i systemet og registrerer dette, så dukker det opp for medarbeiderne i barnehagen umiddelbart, sier han.
(Saken fortsetter under bildet)

 

Konstant utvikling. Systemutvikler Bjørge Stafsnes (t.v.) i PBL Mentor Kidplan jobber kontinuerlig med å utvikle produktene til det beste for barnehagene. Styrer Øystein Gjønnes i Rønvik Menighetsbarnehage er fornøyd med produktet og gir gode innspill til hvordan systemet kan forbedres ytterligere. 

Hente ut rapporter

En av fordelene med å registrere barna digitalt, er at barnehagen kan hente ut oversikter og rapporter både for nåværende periode, tidligere perioder eller legge inn fremtidig fravær for å kunne planlegge ferieavvikling best mulig. I tillegg kan du hente ut rapporter for hvert enkelt barn eller en hel avdeling.

– Det er gull at all informasjon ligger lagret, så slipper jeg å måtte bla tilbake i papirene. Etter at vi fikk barneloggen har vi også kvittet oss med småskadeskjemaene. Småskader blir nå registrert som kommentar på det enkelte barnet i barneloggen og blir liggende i arkivet, slik at vi enkelt kan hente frem ved behov uten å måtte bla gjennom masse papirer og permer, sier han.

– Er du ekstra opptatt av digitale systemer ettersom Rønvik Menighetsbarnehage er kommet så langt i bruken av dette?

– Nei, på ingen måte. Jeg er tvert imot lite opptatt av det, men vil at ting skal være enkelt og fungere for oss. Det gjør PBL Mentor Kidplan, sier han.

Alt på én portal

Rønvik Menighetsbarnehage bruker både PBL Mentor Kidplan og PBL Mentor HMS og styreren trekker frem det enkle i at alle systemer er bygd opp likt slik at det er lett gjenkjennbart og derfor enkelt å sette seg inn i.

– I PBL Mentor Kidplan finner jeg alt på én og samme portal. Det er stor fordel for oss, sier styrer Øystein Gjønnes.

Visste du at?

I barneloggen kan du i tillegg til å registrere levering og henting av barna også:

  • Registrere måltider, toalettbesøk og bleieskift.
  • Legg inn kommentarer både i dag, og framover i tid. Disse vil dukke opp på barnet den aktuelle datoen.
  • Hente inn en fullstendig oversikt for hvert enkelt barn i en egen kalender. I denne kalenderen kan du også hente oversikt for alle barn samlet.
  • Gjentagende status – du kan for eksempel legge inn at et barn har fri hver mandag eller annenhver mandag.
  • Ny status er at du også kan registrere ikke meldt fravær – etter ønske fra barnehagene selv.
  • Du kan enkelt ta ut rapporter for å se statuser og oversikt, som hjelper deg i planleggingen fremover.Les mer om PBL Barnehageweb