– Lettvint med alt på én plattform

PBL Kidplan, Kidplan

– Lettvint med alt på én plattform

Barnehagen VIER har hatt PBL Mentor Kidplan i mange år og tok i bruk kommunikasjonsløsningen høsten 2016.

Publisert:

– Vi har testet en annen kommunikasjonsløsning, men ønsket å prøve ut PBL Mentor Kidplan siden vi har hjemmesiden vår der, sier pedagog Veslemøy Ljungstrøm.

Enkelt å bruke

En av de største fordelene hun trekker frem med PBL Mentor Kidplan er at barnehagen får samlet alt på én plattform.

– Her har vi både hjemmesiden til barnehagen som er åpen for alle. Bak innlogging har foreldrene tilgang til intern informasjon og kommunikasjon med barnehagen. Vi som administratorer har også vårt eget område for dokumentasjon og kommunikasjon. Ettersom vi har alt på én plattform trenger du bare å lære deg et verktøy. I tillegg er sidene veldig enkle å bruke og logisk bygd opp, sier Ljungstrøm.

I den nye kommunikasjonsløsningen kan VIER barnehage blant annet:

  • Sjekke inn og ut barn digitalt 
  • Legge ut bilder, enten til enkeltforeldre, grupper eller hele barnehagen
  • Sende beskjeder til enkeltforeldre, en avdeling eller hele barnehagen
  • Holde foreldrene oppdatert på alt som skjer gjennom foreldre-appen Kidplan

– Ved at alt er digitalisert, får vi god dokumentasjon av blant annet innsjekk av barna. Vi får en lett oversikt over hvilke barn som er i barnehagen, hvem som er syk eller har ferie. Nå har også foreldrene begynt å bruke løsningen, blant annet ved å sende oss beskjeder dersom et barn ikke kommer i barnehagen eller skal hentes av andre, forklarer Ljungstrøm.

Kidplan foreldre-app

PBL Mentor Kidplan har utviklet en egen foreldre-app som gjør det enda enklere å kommunisere med foreldrene. I appen kan barnehagen blant annet dele bilder, kalender og send beskjeder. Foreldrene kan følge med på alt som skjer i løpet av barnehagedagen via appen som å se bilder fra turene barenhagen har vært på, sende beskjeder og sjekke når og hvor lenge barnet har sovet.

Bildedokumentasjon

En annen funksjon hun trekker frem som gjør kommunikasjon mellom barnehage og hjem enda bedre er bildedelingen.

– Vi er flinke til å legge ut bilder fra barnehagedagen bak innlogging, både for å dokumentere og informere. Her kan vi selv styre hvem som skal se hvilke bilder, slik at det er trygt for foreldrene hva som legges ut til hvem. Så kan foreldrene sette seg ned sammen med barnet hjemme og se på bildene og snakke om dagen. Barna husker også enklere når de får se bilder av hva de har gjort, sier Veslemøy Ljungstrøm.

Viktig å være synlig

Daglig leder i Barnehagen VIER, Bente Corneliussen er opptatt av at barnehagen må ha en god nettside for å være synlig i et konkurranseutsatt marked.

– Vi har en barnehage vi er stolte av og som vi ønsker å vise frem. Da er det viktig med en god hjemmeside og ha en god kommunikasjonsplattform med foresatte. Vi må følge med i utviklingen, sier Corneliussen.

Arbeidet med å redusere papirforbruket, startet for flere år siden da barnehagen tok i bruk den digitale ukeplanen.

– Den var veldig praktisk ettersom vi kunne sende den ut til foreldrene på e-post. I tillegg kunne vi lage planene langt frem i tid og alle ukeplanene ligger dessuten lagret slik at vi kan gå tilbake og se hva vi har gjort tidligere.

På foreldremøte nå i høst hadde Corneliussen en grundig innføring i kommunikasjonsløsningen for å få dem over som digitale brukere.

– Vi ser at flere og flere tar verktøyet i bruk og tilbakemeldingene fra foreldrene er veldig gode.

Forbedringer

I dag bruker barnehagen nettbrett og telefon til det meste de gjør i PBL Mentor Kidplan. Det gir Corneliussen god dokumentasjon digitalt.

Hun trekker også frem at PBL Mentor Kidplan er i konstant utvikling og stadig kommer med nye og oppdaterte løsninger.

– For å holde oss oppdaterte på utviklingen er webløsningen ukentlig tema på pedledermøtene. Og er det noe vi savner eller foreslår endret, sier vi i fra til utviklerne.