Oppfordrer barnehagene til å ta grep for å forebygge skade på eiendom

– Antall skader og økte utbetalinger vil igjen påvirke prisen som vi kan fremforhandle hos forsikringsselskapet, sier Knut Ivar Forsmo, som er rådgiver for pensjon og forsikring i PBL.

Oppfordrer barnehagene til å ta grep for å forebygge skade på eiendom

En stor økning i antall skadesaker vil kunne påvirke prisen som PBL kan fremforhandle på skadeforsikringer på vegne av medlemsbarnehagene. PBL oppfordrer alle til å bidra til å redusere risikoen for skade.

Publisert:

Alle PBLs medlemsbarnehager har rett til å benytte vår avtale med Gjensidige Forsikring som gir rabatterte priser på barnehagens skadeforsikringer.

Statistikker fra Gjensidige Forsikring viser at det har vært en betydelig økning i antall skader, og da særlig vannskader, i denne forsikringsavtalen.

– Antall skader og økte utbetalinger vil igjen påvirke prisen som vi kan fremforhandle hos forsikringsselskapet, sier Knut Ivar Forsmo, som er rådgiver for pensjon og forsikring i PBL.

Enkle grep

For at PBL fortsatt skal ha gode forsikringer til meget konkurransedyktige priser, ber vi barnehagene være ekstra påpasselige.

Enkle grep som barnehagen gjør, kan bidra til å forebygge skader.

Mange vannskader vet vi skyldes rør i vegger som er blitt gamle og etter hvert begynner å lekke. Kan det være en tanke å vurdere en sjekk av disse?

– Vi vet også at barnehagen med sine uteområder er et yndet sted for barn og ungdom på ettermiddags og kveldstid. Det kan være hyggelig at lekeområdene er i bruk, men slik aktivitet øker også risikoen hærverksskader på utelekeområdet, sier Forsmo og oppfordrer:

– Kanskje kan en dialog og samtale med dem som bruker området være en grei start på skadereduksjon. Eller kanskje kan overvåkingskamera være en rimelig og effektiv måte å redusere risikoen for skader.

Kan bli redusert utbetaling

Å ha et bevisst forhold til skadeforebygging har ikke bare betydning for prisene på forsikringer.

Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter sier blant annet en del om hvordan barnehagen bør og må sikre bygninger og eiendeler for at forsikringen skal gjelde fullt ut.

– Vi gjør her spesielt oppmerksom på dette med snømåking og med lagring og oppbevaring av brennbart avfall, sier Forsmo.

Følger man disse vil, man også kunne redusere faren for skader og omfanget av eventuelle skader.

Sjekk forsikringssummer

PBL ønsker også å gjøre barnehagene oppmerksom på at debør sjekke barnehagens forsikringssummer av inventar/eiendeler.

Denne skal dekke alt dere har som er løst og som dere tar med ved en eventuell flytting av barnehagen: Møbler, leker, bøker, maskiner med mer.

Verdien av dette kommer fort opp i store summer, kanskje utover de forsikringssummene som dere i dag har valgt.

– Ta gjerne en sjekk, se over og gjør en vurdering av verdien av det dere har, og om forsikringssummen er nok til å kjøpe tilsvarende ved en eventuell totalskade i barnehagen.

Det har dessverre vært branner i våre medlemsbarnehager, og da har det vist seg at de forsikringssummene som er valgt kan være for lave, sier Knut Ivar Forsmo.

Forsikringssummen skal blant annet dekke kostnader/utgifter til sanering og opprydding etter branner, og dette er det ofte ikke tatt høyde for når barnehagene har valgt sine forsikringssummer.  

Be om tilbud

Til sist, til dere som til nå ikke har valgt å benytte dere av denne rabattavtalen med Gjensidige Skadeforsikring:

Dersom dere ønsker et tilbud på barnehagens forsikringer med disse rabattene, er det bare å ta kontakt. Så lager vi et tilbud til dere slik at dere kan sammenligne med de forsikringene som dere har i dag.

– Velger dere å akseptere tilbudet, ordner vi alt med overføringen av disse forsikringene, sier Knut Ivar Forsmo.