Ny folder – hent den her: Ti fakta om private barnehager

Ny folder – hent den her: Ti fakta om private barnehager

Private barnehager gir tilbud til 137.000 barn og sysselsetter om lag 38.000 årsverk. I en ny folder har vi samlet ti fakta om private barnehager.

Publisert:

(Artikkelen og folderen er oppdatert 20.06.2023.)

Private aktører står bak om lag halvparten av barnehagetilbudet i Norge. Sammen med alle kommunale barnehager bidrar private barnehager til et stort mangfold av ulike tilbud til barn og foreldre.

Det stilles like nasjonale krav til private og kommunale barnehager, og prisen foreldrene betaler for barnehageplassen er lik, uavhengig av om barnehagen er kommunalt eller privat drevet.

Samspill og konkurranse

PBL mener at samspillet og konkurransen mellom kommunale og private barnehager har bidratt til et tilbud med stor variasjon, der ulike tilbydere ønsker å gi det beste tilbudet til barna.

Dette har også bidratt til at foreldre kan velge det tilbudet som passer best for deres barn og familie, enten det er en «vanlig» barnehage, gårdsbarnehage, friluftsbarnehage, idrettsbarnehage eller en kristen barnehage.

Mer om oppbyggingen av og historien om barnehagesektoren i denne korte animasjonsfilmen.

Ønsker faktabasert debatt

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 1.950 private barnehager i alle landets fylker. Siden 2014 har det vært en forutsetning for å være medlem i PBL at barnehagen har en tariffavtale som også regulerer tjenestepensjonen.

PBL ønsker en åpen og faktabasert debatt om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt. Med nettstedet barnehagemonitor.no ønsker PBL å gjøre tilgjengelig fakta og offentlig statistikk fra offentlige myndigheter og anerkjente miljøer innen utredning og analyse.

Nettstedet barnehagemonitor.no er egnet for barnehagene selv, politikere som skal utvikle fremtidens barnehagepolitikk og for journalister som ønsker å sjekke fakta til en sak.

Ti fakta i ny folder

Her er ti fakta du kan lese mer om på våre nettsider, og som vi også har samlet i en folder som du kan laste ned og skrive ut.

Folderen kan være fin å ha liggende klar for utdeling, for eksempel dersom politikere eller media besøker barnehagen.

Har du en skriver som støtter tosidig utskrift, velg «rotér til kortsiden» for å få folderen riktig.

Har du ikke en skriver som støtter tosidig utskrift, skriv ut forsiden/baksiden først, og legg deretter utskriftene tilbake i arkskuffen for utskrift av side 2 og 3.

Last ned folderen ved å klikke på denne lenken.