Anne Lindboe takker barnehagene for innsatsen

Anne Lindboe takker barnehagene for innsatsen

PBL-direktør Anne Lindboe er tydelig på at jobben med å nå frem til politikerne med budskapet om konsekvensene ved tilskuddskutt ville vært umulig uten engasjementet fra medlemsbarnehagene.

Publisert:

Tirsdag kveld ble det klart at både kutt i pensjonstilskudd reverseres og at kapitaltilskuddene inntil videre fryses på 2020-nivå.

Dermed er det mange private barnehager som slipper å gå inn i 2021 med bekymring for om de klarer å opprettholde kvaliteten på tilbudet, og i en del tilfeller bekymring for om de må legge ned driften.

I denne videoen deler PBLs administrerende direktør Anne Lindboe sine tanker om det som har skjedd etter at PBL på sensommeren fikk signaler om at et kutt i pensjonstilskuddet kunne være nært forestående.

Her gir hun ros til politikerne som til slutt sørget for at kuttene ikke ble realisert. Og ikke minst takker hun medlemsbarnehagene for den innsatsen de har lagt ned, både internt i barnehagen, i møte med foreldre og politikere og gjennom utspill i media.

I videoen snakker Lindboe også om noe av det som skal skje fremover. For selv om tilskuddskuttene ikke ble realisert denne gangen, er kampen for en bærekraftig og forutsigbar finansiering av barnehagesektoren ikke over.