PBL setter barnehagepolitikk på agendaen i valgkampen

PBL setter barnehagepolitikk på agendaen i valgkampen

Med barnehagevalget.no ønsker PBL (Private Barnehagers Landsforbund) å sette barnehagepolitikk på dagsorden ved årets lokalvalg. Den nye nettsiden gir partiene mulighet til å fortelle hva de mener om barnehager – og velgerne mulighet til å bli mer opplyst før de skal avgi sin stemme.

Publisert:

Aldri har et lokalvalg vært viktigere for barnehagesektoren og for private barnehager spesielt. Signalene om at kommunene skal få mer styring og kontroll med barnehagesektoren tilsier at barnehagepolitikk bør få større plass, både i arbeidet i de ulike partiene og i diskusjonene i valgkampen.

PBL gjennomfører en rekke tiltak for å bidra til dette. Ett av tiltakene er etableringen av barnehagevalget.no, en ny velgerguide som tar barnehager og barnehagepolitikk på alvor.

Ber om svar i 213 kommuner

PBL har bedt de partipolitiske lokallagene i de 213 kommunene der PBL har medlemsbarnehager, om å ta stilling til 13 påstander som berører barnehager og barnehagepolitikk. Det er lokallagene i partiene som er representert på Stortinget som er invitert til å delta.

Til sammen er spørreskjemaet sendt til mer enn 1.600 lokallag rundt omkring i hele Norge.

Barnehagevalget 02.jpg
barnehagevalget 01.jpg
Barnehagevalget 2023 - 03.jpg

På nettsiden barnehagevalget.no skal du kunne få svar på hva de ulike partiene i din kommune mener om viktige spørsmål knyttet til barnehage.

– Vårt mål med prosjektet, og en rekke andre tiltak som vi gjennomfører i år, er å bidra til å sette barnehager og barnehagepolitikk skikkelig på agendaen i lokalvalgkampen. Vi vil øke kunnskapen om barnehagesektoren blant politikerne lokalt i de ulike kommunene. Dessuten vil vi gi velgere, som også er opptatt av gode barnehager, muligheten til å ta opplyst valg om hvem de ønsker å stemme på, sier Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL.

Viktig for barn, familier og samfunnet

PBL organiserer i underkant av 2.000 private barnehager over hele landet. PBL-barnehager gir et tilbud til om lag 110.00 barn og de sysselsetter om lag 35.000 ansatte. Alle typer private barnehager er medlemmer i PBL.

– Gode barnehager er viktige for barna, familiene og samfunnet. Gode barnehager som utjevner sosiale forskjeller og som bidrar til å gi alle barn en god start på livet er en av samfunnets beste investeringer. Barnehager og barnehagepolitikk bør derfor stå svært høyt på den politiske agendaen, ikke minst blant dem som skal styre kommunene de neste fire årene. Det er vår jobb å bidra til at barnehagene får den oppmerksomheten de fortjener, både i valgkampen og også i det politiske arbeidet mellom valg, sier Iversen.

Følg gjerne opp lokalt

PBL jobber nå aktivt med å innhente svar fra så mange av de aktuelle partipolitiske lokallagene som mulig. Medlemsbarnehager som ønsker å bidra i dette arbeidet, kan gjerne følge opp partiene i sin kommune.

– Flere lokallag har gitt tilbakemelding om at de setter pris på at PBL gir de denne muligheten til å vise hva de står for på dette området. Vi har også fått forståelsen av at flere har satt seg bedre inn i problemstillingene som adresseres i undersøkelsen, etter at denne er sendt ut. I tillegg tror vi dette vil bli et godt verktøy for medlemsbarnehagene våre og alle andre som er opptatt av gode barnehager, sier Marius Iversen.

Fakta om velgerguiden:

  • Det er sendt ut spørreundersøkelse til omkring 1.600 partipolitiske lokallag i 213 kommuner.
  • Mer enn 300 har allerede sendt inn sine svar.
  • Spørreundersøkelsen består av 13 påstander om barnehager og barnehagepolitikk som partiene skal ta stilling til.
  • Partiene kan nyansere svarene sine ved å legge til en kommentar til hver påstand. Dermed har politikerne mulighet til både å begrunne påstandsvalg og eventuelt løfte opp lokale saker der det er aktuelt.
  • Velgerguiden vil driftes av PBL under eget nettsted. Det vil være mulig å se hva PBL mener om de ulike temaene for de som ønsker mer informasjon, men fokuset er primært på hva de ulike partiene mener i hver enkelt kommune.