Nyhet fra PBL: barnehagevalget.no er lansert – se hva politikerne i din kommune svarer

Nyhet fra PBL: barnehagevalget.no er lansert – se hva politikerne i din kommune svarer

På nettsiden barnehagevalget.no viser PBL frem hva partiene i mer enn 200 kommuner mener om 13 viktige barnehagespørsmål. Målet er å sette barnehagepolitikk på dagsorden foran høstens kommunevalg.

Publisert:

– Gode barnehager er viktige for barna, familiene og samfunnet. Gode barnehager, som utjevner sosiale forskjeller og som bidrar til å gi alle barn en god start på livet, er en av samfunnets beste investeringer. Barnehager og barnehagepolitikk bør derfor stå svært høyt på den politiske agendaen, ikke minst blant dem som skal styre kommunene de neste fire årene. Det er vår jobb å bidra til at barnehagene får den oppmerksomheten de fortjener, både i valgkampen og også i det politiske arbeidet mellom valg, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen.

Denne uken lanserer PBL derfor nettsiden barnehagevalget.no. På den nye nettsiden kan foreldre, ansatte og alle andre med interesse for barnehager se hva partiene lokalt mener om viktige barnehagespørsmål.

Medlemsbarnehagene kan bidra

PBL har formulert 13 påstander om barnehager. Deretter er ni partier i de 213 kommunene der PBL har medlemsbarnehager bedt om å ta stilling til påstandene.

I spørsmålene blir partiene utfordret på hva de mener om alt fra bemanning, likebehandling og mattilbud, til om politikere bør ha rett til å legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte.

Det er allerede kommet inn over 700 svar. PBL er fornøyd med oppslutningen, men kan rapportere om at det blant annet er flere svar i de større kommunene, enn i de små. Det viser seg også at regjeringspartiene har svart på påstandene i en del færre kommuner enn en del andre partier.

– Derfor er det fortsatt fullt mulig for partier som lokalt ennå ikke har svart på undersøkelsen, å bidra til å opplyse velgerne om sine standpunkter. Her kan medlemsbarnehagene lokalt gjerne bidra til å gi «sine» politikere en vennlig påminnelse om at de bør delta, sier Marius Iversen.

Se barnehagevalget.no her

Ulike påstander

I undersøkelsen ber PBL lokalpolitikerne ta stilling til blant annet disse påstandene:

  • «Mitt parti vil sikre bedre bemanning i barnehagene i kommunen, og bruke mer av kommunens ressurser på dette»
  • «Barnehagen bør, etter medvirkning fra foreldrene, få bestemme hvordan mattilbudet skal være og hva det skal koste»
  • «Mitt parti vil jobbe for at alle barn skal få tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon, uansett når på året de er født»
  • «Så lenge barnehagetilbudet er godt, spiller det ingen rolle hvem som eier barnehagen»
  • «Kommunen skal ikke kunne legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte»
  • «Kommunale og private barnehager må få like offentlige tilskudd for å kunne innfri de samme kravene til kvalitet»

Skala og fritekstsvar

Under hver av de 13 påstandene skal politikerne gi sine svar på en skala fra «Helt uenig» til «Helt enig». I tillegg kan de velge å gi fritekstsvar for å utdype sine synspunkter.

På nettsiden kan du velge å se hva hvert enkelt parti i en kommune svarer på hver av påstandene, og med et tastetrykk kan du også sammenligne hva alle partiene i din kommune svarer på hver enkelt påstand.

– På den måten kan velgerne enkelt sette deg inn i hva partiene mener, i de enkelte kommunene. Og de som mener barnehagepolitikk er viktig lokalpolitikk, kan velge å bruke dette materialet som en del av grunnlaget når de skal avgi sine stemmer i lokalvalget til høsten, sier Marius Iversen.

Interessante data

PBL har sett på svarene som er kommet inn, men ennå ikke foretatt noen grundig analyse.

Materialet viser uansett tydelig at du ikke alltid kan lese de sentrale partiprogrammene for å vite hvor lokalpolitikerne står i viktige spørsmål.

– Det er interessant, men ikke overraskende, å se at «grasrota» ofte ikke deler synspunktene til moderpartiet. Det stemmer også med signalene vi ofte får fra lokallagene våre eller enkeltbarnehager som har hatt lokalpolitikere på besøk, sier Marius Iversen.

Takker lokalpolitikerne

PBL takker alle politikerne som har tatt seg tid til å sette seg inn i de aktuelle problemstillingene og sende inn svar til barnehagvalget.no.

PBL gjennomfører flere ulike tiltak for å sette barnehagepolitikk på dagsorden i årets valgkamp. I tillegg til lanseringen av barnehagevalget.no, arrangerer PBL blant annet også en rekke lokale barnehagedebatter i forkant av høstens valg.

– Med denne satsingen ønsker vi å bidra både til at politikerne får mer kunnskap om barnehager og aktuelle spørsmål som opptar våre medlemmer, samt at velgerne kan få mer informasjon om hva de ulike partiene går til valg på. Til sammen håper vi dette vil styrke barnehagesektoren og den politikken som skal føres rundt omkring i landet de neste fire årene, avslutter Marius Iversen.

Se barnehagevalget.no her