Barnehagepolitikk i din kommune: PBL oppfordrer deg til å sende oss lokale samarbeidsavtaler

Barnehagepolitikk i din kommune: PBL oppfordrer deg til å sende oss lokale samarbeidsavtaler

De første dagene etter valget jobber lokalpolitikere landet rundt med å bygge politiske plattformer for sitt arbeid. Både for medlemsbarnehagene og PBL er det som skjer på lokalt nivå svært viktig.

Publisert:

PBL er derfor i gang med å få oversikt over hvordan barnehagepolitikken omtales i slike samarbeidsavtaler. Dette vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å sikre interessene til PBLs medlemsbarnehager, som befinner seg i mer enn 200 forskjellige kommuner.

For å sikre at denne oversikten blir så fullstendig som mulig, oppfordres også barnehagene til å følge med på hva de styrende partiene i sin kommune blir enige om – og til å sende samarbeidsavtalene inn til PBL.

Mer kan bli avgjort lokalt

Det er i hovedsak nasjonale krav som styrer hvilket tilbud barnehagene skal gi, men det er kommunene som avgjør hvilke forutsetninger barnehagene har for å oppfylle kravene.

Kommunene kan også avgjøre om private barnehager skal få etablere nye plasser. De kan dessuten ha en tydelig stemme i spørsmål om for eksempel likebehandling, foreldrenes valgfrihet eller kommunal overstyring.

– Alt dette er viktig for alle våre medlemsbarnehager. Mange forventer dessuten at mer av barnehagepolitikken i fremtiden kan bli avgjort lokalt. For best mulig å kunne ivareta medlemsbarnehagenes interesser, ønsker PBL å ha oversikt over hva de politiske flertallene i den enkelte kommune sier om barnehage i sine politiske plattformer, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Flere avtaler er allerede klare

PBL har registrert at det flere steder er kommet samarbeidsavtaler som tydelig peker retning for arbeidet med barnehagesektoren.

I Bodø har det nye flertallet, bestående av Høyre, Frp og Venstre, skrevet følgende inn i sin plattform: «Familiene skal få barnehageplass når de trenger den, og kommunen skal imøtekomme søknader om å etablere nye barnehageplasser. Foreldrenes valgfrihet og likebehandling av private og kommunale barnehager skal sikres.»

I Lillehammer har flertallspartiene Høyre, Venstre, Sp, KrF, Frp, Pensjonistpartiet og INP blitt enige om å ivareta likebehandling og fritt barnehagevalg.

I Fredrikstad slår et nytt politisk flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre fast at de «vil oppheve bystyrets vedtak om å gi prioritet til kommunale barnehager».

I Horten, derimot, har Ap, Rødt, SV, Venstre, MDG og KrF blant annet blitt enige om at «Ved etablering av nye barnehager skal de være kommunale.»

Send på e-post!

Jørn-Tommy Schjelderup oppfordrer nå medlemsbarnehagene til å sende inn lenke til de politiske plattformene i sin hjemkommune til PBL.

– Vi jobber for at alle medlemsbarnehager i alle kommuner skal ha bærekraftige og forutsigbare rammevilkår, så vi forsøker å skaffe oss kunnskap om hva som skjer i lokalpolitikken der vi har medlemmer. Men det er veldig ulik praksis for hvor og hvordan de lokalpolitiske plattformene blir publisert. Vi har ikke kapasitet til å gjøre dette detektivarbeidet i hver enkelt av de 214 kommunene der vi har medlemsbarnehager. Men med god hjelp fra medlemsbarnehagene, bør det likevel være mulig å få en god oversikt, sier Schjelderup.

Han oppfordrer derfor medlemsbarnehagene til å følge med hva som skjer lokalt, og sende lenker til de politiske plattformene til .