Stortingsforslag om økt bemanning: PBL ønsker 50 prosent pedagogandel – forutsatt samtidig finansiering

Stortingsforslag om økt bemanning: PBL ønsker 50 prosent pedagogandel – forutsatt samtidig finansiering

SV foreslår i et representantforslag til Stortinget flere tiltak for økt bemanning i skoler og barnehager. PBL støtter forslaget om en ny pedagognorm, men peker samtidig på at arbeidet med å utvikle høyere og jevnere kvalitet i sektoren må bli så helhetlig som mulig – og ikke reduseres til enkelttiltak.

Publisert:

I et innspillsnotat til Stortinget kommenterer PBL forslaget, som gjennom ni punkter både berører skole, SFO og barnehage.

PBL stiller seg grunnleggende positiv til forslagsstillernes intensjoner om å styrke satsingen på kvalitet i barnehager.

Samtidig peker PBL på betydningen av det som realiseres politisk er en del av en helhetlig kvalitetsstrategi der strukturelle mål og prosesskvalitet henger nøye sammen.

Ja til flere pedagoger

Ett av forslagene fra SV ser PBL imidlertid ingen grunn til å vente med.

Forutsatt samtidig og likeverdig finansiering, støtter PBL målsettingen om å styrke pedagognormen til 50 prosent barnehagelærere i alle barnehager.

Dette har gjennom flere år vært et mål som PBL har jobbet for. Det er også et mål et økende antall politiske partier har tatt til orde for.

Ettersom det også tar tid å rekruttere studenter og utdanne barnehagelærere, er det god grunn til allerede nå å gi tydelige politiske signaler om en opptrapping på dette området.

Må ha finansiering og tid

Samtidig er det viktig både å sørge for samtidig og likeverdig finansiering i alle barnehager, og å gi barnehagene tilstrekkelig med tid til å oppfylle nye krav.

Finansiering er nødvendig i og med at veldig mange barnehager allerede drifter på kanten av hva som er økonomisk forsvarlig.

Tid er nødvendig fordi det fortsatt er en god del barnehager som enten ikke har klart å finne kvalifiserte søkere til å oppfylle dagens norm, eller som har oppfylt normen på dispensasjon.

Les PBLs innspillsnotat her.