Statsrådens uttalelser på PBLs landsmøte demper ikke uroen

Kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte tirsdag PBLs landsmøte.

Statsrådens uttalelser på PBLs landsmøte demper ikke uroen

Da kunnskapsminister Tonje Brenna besøkte PBLs landsmøte tirsdag, ga hun uttrykk for at hun ønsker å gjøre det bedre å drive private barnehager.

Publisert:

Fra talerstolen avviste kunnskapsministeren at foreldrenes rett til å velge barnehage vil bli svekket i fremtiden.

Samtidig holdt hun fast på at kommunene bør ha styringsrett ved opptak og dimensjonering.

PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup mener dette er standpunkter som er gjensidig utelukkende.

– Dersom kommunene skal få makt til å dimensjonere ned antallet plasser i private barnehager lokalt, vil foreldrenes valgmuligheter med nødvendighet innskrenkes. Å hevde noe annet er meningsløst. Private barnehager skiller seg ut fra kommunale barnehager med at de i praksis må legges ned hvis ingen foreldre velger å søke seg til barnehagen. Det er en risiko alle private barnehager har. Har de ikke søkere til plassen, får de verken foreldrebetaling eller offentlig tilskudd, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Gratulerte og takket

Statsråden besøkte PBLs landsmøte tirsdag morgen. Hun innledet med å gratulere PBL med 30-årsjubileet og takke organisasjonen og medlemsbarnehagene for det de har bidratt med – og fortsatt bidrar med – av kvalitet og mangfold i barnehagesektoren.

Brenna gjorde det også klart at hun ikke ønsker å svekke den private delen av barnehagesektoren.

Imidlertid pekte hun på at behovene er andre nå sammenlignet med da sektoren ble utbygd i stor fart de første årene etter barnehageforliket. Blant annet uttrykte hun bekymring for at mange barnehager sliter med å få endene til å møtes.

Derfor ser hun frem til senere i 2023 å kunne legge frem et forslag til nytt finansieringssystem, som hun mener vil gjøre det enklere å få sunn drift i alle typer barnehager.

Ikke beroliget

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup er ikke beroliget av statsrådens signaler.

– Mye av det hun sier, kan virke helt tilforlatelig, men konsekvensene kan være helt katastrofale for veldig mange av våre medlemsbarnehager, sier Schjelderup og påpeker:

– Når statsråden ikke kategorisk vil avvise prinsippet om tidsavgrenset tilskudd, er dette noe som jeg tror skaper sterk uro blant landsmøtedeltakerne. Skal barnehagene kunne få lån til oppgraderinger, og skal barnehagene være attraktive arbeidsplasser for ansatte og attraktive barnehager for barnefamilier, må det være foreldrenes valg – og ikke noe annet – som avgjør hvilke tilskudd barnehagen skal få.