Takk for innsatsen under aksjonen mot kutt i tilskudd!

Styreleder Eirik Husby og administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Takk for innsatsen under aksjonen mot kutt i tilskudd!

Store deler av PBLs medlemsbarnehager bidro onsdag til å rette søkelyset mot regjeringens forslag til urimelige kutt i tilskuddene til private barnehager.

Publisert:

Om lag 1.100 barnehager hadde meldt ifra til PBL om at de kom til å stenge barnehagene klokken 14.00 denne dagen.

Ytterligere et hundretall barnehager har meldt ifra om at de ville bidra til aksjonen på andre måter.

Dermed har medlemsbarnehagene bidratt sterkt til at saken om det foreslåtte tilskuddskuttet er kommet på dagsorden, i et langt større omfang enn vi ville fått til på annen måte.

– Det er ikke sikkert denne aksjonen vil endre så veldig mye under forhandlingene om statsbudsjettet nå i høst. Men både med tanke på arbeidet med revidert nasjonalbudsjett til våren, og i det langsiktige arbeidet med å få forståelse for behovet for en grundig gjennomgang av hele finansieringssystemet, er det viktig å vekke opinionen og få frem vesentlige poenger som både den forrige og den nye regjeringen virker å ha oversett, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Nittedal.jpg
Gjøvik.jpg
Notodden.jpg
Oslo.jpg

Bilder fra markeringer i Nittedal, Gjøvik, Notodden og Oslo.

Misforstår finansieringssystemet

Forslaget i statsbudsjettet om å kutte i pensjonspåslaget til private barnehager, bygger på en forestilling om at hvert enkelt element i finansieringssystemet skal treffe kostnadene på sitt respektive område.

Slik er det ikke, og slik har det aldri vært.

PBL erkjenner at private barnehager i snitt får mer i pensjonspåslag enn de bruker på pensjon, men Anne Lindboe påpeker at dette ikke betyr at private barnehager er overfinansiert i sum.

– I 2019 var det sånn at for hver hundrelapp kommunene brukte på ordinær drift av en kommunal barnehageplass, gikk det mindre enn 90 kroner i tilskudd til ordinær drift av de private barnehagene. Det betyr at den økonomiske likeverdige behandlingen ikke er reell, og at den blir ytterligere svekket med regjeringens forslag til statsbudsjett, sier Anne Lindboe.

Alvorlig for barnehagene

I en fersk undersøkelse blant enkeltstående medlemsbarnehager, rapporterer ni av ti at regjeringens forslag til kutt vil svekke barnehagens forutsetninger for å levere tjenester av høy kvalitet.

Nær halvparten av barnehagene styrer i 2021 mot et nullresultat eller underskudd.

Dette var noe av bakgrunnen for at styret i PBL sist uke vedtok å oppfordre medlemsbarnehagene til å gå til det ekstraordinære skrittet å holde stengt onsdag 24. november fra klokken 14.00 og ut dagen.

Sitter langt inne

Anne Lindboe er svært fornøyd med medlemsbarnehagenes oppslutning om aksjonen.

– Det sitter langt inne for barnehager å stenge dørene tidligere enn det som er fastsatt barnehagenes vedtekter. Det så vi under pandemien, og det har vi også sett denne uka. De som eier og leder medlemsbarnehagene våre er kommet inn i sektoren fordi de ønsker å gi et godt tilbud til barna hver eneste dag, og de har ingen ønsker om å sette foreldre i en vanskelig situasjon ved å måtte hente tidlig i barnehagen denne dagen. Men barnehagene har – som oss i PBL – vurdert at ulempen ved en varig redusert kvalitet i barnehagene er mye større. De store ulempene er det regjeringen og ikke barnehagene, som påfører familiene, sier Anne Lindboe.

Takker barnehager og foreldre

Styreleder Eirik Husby i PBL ønsker å takke medlemsbarnehagene for innsatsen, og i tillegg takker han de mange foreldrene som både overfor barnehagene og gjennom media har gitt uttrykk for at de støtter aksjonen.

– Samtidig har vi stor respekt og ydmykhet for at selv om mange barn ble hentet tidligere enn normalt denne dagen, betyr ikke det nødvendigvis at alle foreldre er enige i hverken bakgrunnen eller formen på markeringen, sier Eirik Husby.

Han har også merket seg at det er noen foreldre som har gitt negative tilbakemeldinger på aksjonen.

– Det tar vi på alvor. Og ikke minst er det beklagelig at foreldrene fikk lite tid til å forberede seg. Men vi mente det var nødvendig å aksjonere raskt for å få mest mulig oppmerksomhet om saken nå som forhandlingene om statsbudsjettet pågår, sier Eirik Husby.

Styrelederen legger til:

– Nå vil vi gjøre det som står i vår makt for å bygge videre på det konstruktive samarbeidet og den gjensidige tilliten vi og foreldre har hatt over mange år. Det er et arbeid vi ser frem til.

PS! I bildekarusellen under kan du se noen av medieoppslagene i forbindelse med aksjonen.

Faksimile Bergen.jpg
Faksimile Harstad.jpg
faksimile Jæren.jpg
Faksimile Halden.jpg
Faksimile Nettavisen.jpg
faksimile kritikk.jpg
Faksimile Narvik.jpg

Faksimiler fra BA, Harstad Tidende, Jærbladet, Halden Arbeiderblad, Nettavisen og Fremover - noen av mediene som har dekket aksjonen.