Høring om statsbudsjettet: PBL varsler krise – ber om rask handling

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styreleder Eirik Husby representerte PBL på torsdagens høring. (Skjermdump fra Stortingets nett-tv)

Høring om statsbudsjettet: PBL varsler krise – ber om rask handling

Færre vil ta barnehagelærerutdanning. Flere vil slutte i yrket. Og rammebetingelsene er blitt vesentlig verre. Da Jørn-Tommy Schjelderup og Eirik Husby møtte Stortingets utdannings- og forskningskomite torsdag, understreket de alvoret i situasjonen - og behovet for rask handling.

Publisert:

–  Vi i PBL ber dere i komiteen om å koble dere på det alvoret som ansatte og eiere beskriver. Allerede i statsbudsjettet for 2024 må dere gjennomføre tiltak som bidrar til videreutvikling, ikke nedbygging og rasering, av kvalitet og mangfold i barnehagesektoren.

Det sa administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i sitt innlegg under torsdagens høring i forbindelse med behandlingen av neste års statsbudsjett.

Fare for full krise

Han og styreleder Eirik Husby benyttet sine tre tilmålte minutter til å tegne et bilde av en barnehagesektor i bratt motbakke:

Mens samfunnet vil ha gode barnehager med kompetente og mange nok ansatte, er virkeligheten at én av tre barnehagelærere vurderer å slutte i jobben. Vesentlig færre vil ta barnehagelærerutdanning. Og mange barnehager får ikke tak i – eller har ikke råd til – de folkene som er avgjørende for å gi barna gode barnehager.

–  Første del av utdanningsløpet, tilbudet til de aller minste, står i fare for å havne i full krise. Og hva gjør Stortinget? spurte Schjelderup og viste til:

  • Kutt i pensjonstilskudd på 600 millioner kroner.
  • Underfinansiering av økt lønns- og prisvekst, i år på 780 millioner kroner.
  • Nye og kostbare krav som kun gjelder private barnehager, og som ikke er finansiert.

Tvunget til kutt

Styreleder Eirik Husby fulgte opp:

–  Stortinget ber barnehagene levere kvalitet og mangfold. Blant våre medlemmer nå, så kutter sju av ti barnehager i kvalitet. Fire av ti barnehager går med underskudd, en ytterligere forverring av en allerede alvorlig økonomisk situasjon.  Barnehagene har ikke noe annet valg enn å kutte i kompetanseheving, i vikarbruk – og i leker og aktiviteter for barna.

Husby la til at befolkningen og de ansatte får de barnehagene og de arbeidsplassene som Stortinget legger rammer for.

– Akkurat nå tilsier ikke rammene kvalitet. De tilsier ikke mangfold, sa PBLs styreleder.

Raske grep for videreutvikling

Jørn-Tommy Schjelderup avsluttet PBLs innlegg med først å sitere hvordan flere av medlemsbarnehagene, i en medlemsundersøkelse fra i august i år, beskriver situasjonen. Deretter ba han  politikerne om å ta raske grep for å bidra til videreutvikling – ikke nedbygging og rasering av tilbudene i sektoren.

– Dere kan starte med å se på dekning av pensjonskostnader, der mer enn 800 av våre medlemsbarnehager ikke får dekket sine kostnader per dags dato, sa Schjelderup.

Han avsluttet med å vise til PBLs skriftlige innspill til høringen om statsbudsjettet.

Se opptak av høringen her