Enighet om statsbudsjettet – kun enkelte små barnehager får midler til bemanningsnorm

Enighet om statsbudsjettet – kun enkelte små barnehager får midler til bemanningsnorm

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF sikrer ytterligere 160 millioner kroner til innføring av bemanningsnormen, men ingen nye barnehager vil få glede av midlene.

Publisert:

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og KrF som ble inngått tirsdag kveld sikrer ytterligere 160 millioner kroner til innføringen av bemanningsnormen i 225 små private og kommunale barnehager. Men det kommer ingen midler fra Stortinget til de mange andre barnehagene som i 2019 skal ansatte flere for å innfri det nye nasjonale kravet om bemanning.

Det er klart etter at regjeringspartiene Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre tirsdag kveld kom til enighet med Kristelig Folkeparti om et statsbudsjett for 2019.

Nyheten for barnehagene er at KrF, som ventet, har fått innfridd sitt krav om 160 millioner kroner mer til innføring av bemanningsnormen. Denne bevilgningen kommer i tillegg til 102 millioner kroner som regjeringen selv hadde lagt inn i sitt forsag til statsbudsjett. 

Det er klart at fordelingen av midlene skal skje etter de samme kriteriene som lå til grunn for fordelingen av overgangsfinansieringen høsten 2019.

– Det er skuffende at Stortinget ikke synes å ta et helhetlig ansvar for finansieringen av bemanningsnormen som de selv har vedtatt. Nå blir det opp til kommunene å sørge for at alle barn får muligheten til å gå i en barnehage som innfrir bemanningsnormen, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL. 

– Dersom ikke kommunene griper inn, vil resultatet blir grov forskjellsbehandling av titusenvis av barn i barnehager. De blir ekskludert fra en nasjonal satsing som skal gi bedre og jevnere kvalitet i barnehagene, sier Lindboe.

Hun understreker at PBL er glad for ekstratilskuddet til de små barnehagene som er omfattet av overgangsordningen for finansiering. Men mange barnehager som, på grunn av kriteriene som er valgt ikke er omfattet av ordningen, opplever den som svært urettferdig. Det har PBL stor forståelse for. 

PBL kommer til å fortsette arbeidet for å få på plass finansiering av bemanningsnormen. Private barnehager risikerer å måtte vente i to år etter at kommunen selv har ansatt tilstrekkelig mange i barnehagene, før de vil være i stand til å innfri kravet om flere ansatte i barnehagene. 

– God bemanning er én viktig faktor som har betydning for kvaliteten på tilbudet til barna. Derfor støtter PBL innføringen av en bemanningsnorm, men den må være finansiert for alle barn og alle barnehager fra dag én.

Foreldrebetaling og gratis kjernetid

I regjeringens forslag til statstbudsjett som ble lagt frem i oktober vil også følgende endringer berøre barnehagesektoren: 

  • Flere familier med lav inntekt bli omfattet av ordningen med gratis kjernetid, hvor også toåringer vil omfattes fra 2019. Inntektsgrensen økte fra 1. august i år til å omfatte familier med lavere inntekt enn 533.500 kroner.
  • Maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud i 2019 øker med 80 kroner fra dagens 2.910 kroner i måneden til 2.990 kroner per måned fra 1. januar 2019.
  • Fra 1. august foreslår regjeringen å øke maksimalprisen med ytterligere 50 kroner, slik at maksimalprisen for et ordinært heltidstilbud blir 3.040 kroner per måned fra 1. august 2019.
  • Økningen i foreldrebetalingen gir ifølge regjeringen en merinntekt på 65 millioner kroner. Regjeringen foreslår at midlene skal dekke inn kostnader til gartis kjernetid, rekrutteringstiltak, arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning og tilleggsutddaning i barnehagepedagogikk.
  • 480 millioner kroner bevilges til kvalitet og kompetanse i barnehagene i 2019. Bevilgningen skal blant annet benyttes til å finansiere kompetansetiltak for alle grupper ansatte i barnehagene.
  • I tillegg bevilges det 8,5 millioner kroner til forskning på og om barnehager.
  • Videreføring av ordningen med tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene med 68 millioner i 2019.
  • Opprettholde satsingen på tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklege barn i barnehage ved å bevilge 150 millioner kroner til dette arbeidet i 2019.