Dette betyr statsbudsjettet for barnehagene

Dette betyr statsbudsjettet for barnehagene

Redusert foreldrebetaling, videre nedtrapping av pensjonstilskuddet, mer til kompetanseheving, midler til svømmeopplæring og øremerket tilskudd til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder.

Publisert:

Fredag morgen la regjeringen frem regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.

Her er noen av punktene som vil ha betydning for barnehagesektoren.

Lavere foreldrebetaling

I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å redusere maksimalprisen for foreldrebetaling fra 3.000 kroner til 2.000 kroner fra 1. august 2024. I 189 distriktskommuner foreslår regjeringen en maksimalpris på 1.500 kroner.  Nedgang i foreldrebetalingen blir kompensert tilsvarende i form av økte tilskudd.

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med gratis barnehage for tredje barn i familien som går i barnehage samtidig, og gratis barnehage for alle 1-5-åringer i Nord-Troms og Finnmark.

Tiltaket vil koste 1,6 milliarder kroner i 2024 og tre milliarder kroner fra og med 2025.

Videre nedtrapping av pensjonstilskudd

I forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtok Arbeiderpartiet og Senterpartiet, med støtte fra SV, et kutt i pensjonspåslaget til private barnehager. Dette utgjør totalt 600 millioner kroner. I forbindelse med vedtaket ble det opprettet en overgangsordning frem til 2024 for enkeltstående barnehager. Fra 2024 får alle private barnehager et pensjonspåslag på 10 prosent av lønnskostnadene.

Det reelle kuttet til private barnehager i pensjonstilskudd utgjør om lag 104 millioner kroner i 2024.

I statsbudsjettet ligger det ingen løsning på problemene med søknadsordningen for dekning av høyere pensjonskostnader enn det som dekkes av pensjonspåslaget.

Mer til kompetanseheving

Regjeringen foreslår å bruke 790 millioner kroner på tiltak som skal fremme kvalitet og kompetanse i barnehagene. 260 millioner av dette går til den regionale ordningen for kompetansetiltak.

Tiltak for minoritetsspråklige

Regjeringen foreslår å bruke 23,5 millioner kroner i øremerket tilskudd til økt barnehagedeltakelse for minoritetsspråklige barn. Kommunene står fritt til å bruke midlene slik det passer best for å nå målet.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 218 millioner kroner til tiltak for å styrke den språklige utviklingen for minoritetsspråklige barn.

Tilskudd til barnehager i levekårsutsatte områder

For 2024 foreslår regjeringen å videreføre en ordning med øremerket tilskudd til økt pedagogtetthet i barnehager i levekårsutsatte områder. Ordningen ble innført i 2022, og det var kommunene Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim som mottok tilskudd. Regjeringen foreslår å bruke 80 millioner kroner til dette i 2024.

Tilskudd til svømming i barnehagene

Regjeringen foreslår å bevilge 75 millioner kroner til tilskudd til svømmeopplæring i barnehagene. Ordningen forvaltes av statsforvalterne.