Signerte ny fireårsavtale med Partnerskap mot mobbing

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe og kunnskapsminister Guri Melby signerte sammen med 13 andre partnere en ny fireårsavtale for Partnerskap mot mobbing torsdag 25. mars. Foto: Mariell Tverrå Løkås, barnehage.no

Signerte ny fireårsavtale med Partnerskap mot mobbing

Torsdag signerte PBL en ny fireårsavtale med Partnerskap mot mobbing. Samtidig ble en omfattende kunnskapsoversikt om mobbing i barnehagen lagt frem – som viser at det er et stort behov for mer forskning på mobbing i barnehagen. 

Publisert:

Siden 2015 har Partnerskap mot mobbing vært et forpliktende samarbeid for et godt og trygt lærings- og oppvekstmiljø. Nå har PBL sammen med 14 andre organisasjoner og virksomheter signert en ny avtale om å fortsette arbeidet mot mobbing på dagsorden, spre kunnskap og utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing.

–  PBL ønsker å være en sterk stemme i barnehagesektoren. Gjennom å være en del av Partnerskap mot mobbing kan vi gi flere organisasjoner tilgang til arbeidet vi gjør og vi får mulighet til å ta til oss ideer og kunnskap fra andre organisasjoner. Partnerskap mot mobbing er et viktig nettverk for erfaring og kunnskapsdeling, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Viktig satsingsområde for PBL

Hun trekker frem PBLs satsing på sårbare barn i barnehagen gjennom Barnas verneombud som et viktig arbeid for å forebygge mobbing.

– Et dårlig barnehagemiljøarnehagemiljø er ødeleggende og gir ikke barna den starten på livet som de fortjener. Mobbing rammer ofte vilkårlig, men rammer dessverre hardest de som allerede strever, sier Linboe.

I forbindelse med signeringen av den nye partnerskapsavtalen ble det også lansert en ny kunnskapsoversikt utført av nasjonalt kunnskapssenter for barnehager og Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning på oppdrag fra PBL og med økonomisk støtte fra Partnerskap mot mobbing.

Behov for mer forskning

Rapporten viser at det er et stort behov for mer forskning på mobbing i barnehagen.

Mobbing skjer allerede i barnehagen, men hvordan de ansatte håndterer mobbingen er svært ulikt. På bakgrunn av de nye paragrafene i barnehageloven er det et stort behov for å forske mer på tematikken for å kunne sikre trygge og gode barnehagemiljøer for alle barn.

Det er noen av funnene som Tone Rove Nilsen og Helene Marie Storli Aaseth fra Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager har gjort sammen med Ingrid Midteide Løkken, Ellen Elvethon og Thomas Moser ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning gjennom en omfattende kunnskapsoversikt om mobbing i norske barnehager.

– Denne rapporten er et konkret resultat av vårt medlemskap i Partnerskap mot mobbing. Her har Partnerskap mot mobbing med partnerorganisasjonene og Udir gitt støtte og tillit til arbeidet som er utført. Det har resultert i en solid kunnskapsoversikt, som viser hvor mye som gjenstår på barnehagefeltet når det gjelder forskning på mobbing i barnehage. For PBL, partnerorganisasjonene og barnehagene er denne kunnskapsoversikten et viktig bidrag i det videre arbeidet for å forebygge mobbing, påpeker Lindboe.

Les mer om funnene og hele rapporten

Høy prioritet i regjeringen

– Selv om vi har jobbet for å forebygge mobbing i lang, lang tid, er det fremdeles barn som blir holdt utenfor leken, blir mobbet og gruer seg for å gå i barnehage eller på skolen. Arbeidet mot mobbing og for et godt inkluderende læringsmiljø har høy prioritet hos regjeringen, og vi setter av midler til kompetansearbeid mot mobbing, handhevingsordning, mobbeombud og til partnerskap mot mobbing hvert år, sa kunnskapsminister Guri Melby etter at den nye avtalen var signert.

Dette er hovedpunktene i den nye avtalen med Partnerskap mot mobbing:

  • Barn og unge har viktige erfaringer og kunnskap. De har rett til å bli hørt og få medvirke i arbeidet for at de skal ha det trygt og godt i lokalsamfunnet de bor i.
  • Voksne har ansvaret for at barn og unge har det trygt og godt og må samarbeide for å utvikle et helhetlig og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.
  • Vi forplikter oss til et langsiktig partnerskap der vi skal gjennomføre tiltak i våre egne organisasjoner og i fellesskap for å følge opp forpliktelsene våre.

Partnerskapet skal nå utarbeide en handlingsplan som konkretiserer målet til partnerskapet, tiltak og arbeidsform. En viktig del av arbeidet er å få og spre kunnskap.

Partnerskapet består i tillegg til PBL av følgende:

Regjeringen, Sametinget, Utdanningsforbundet, FUG, FUB, Fagforbundet, KS, Skolenes landsforbund, Skolelederforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Lektorlag, Friskolenes kontaktforum, Landsgruppen av helsesykepleiere innen Sykepleierforbundet og Frivillighet Norge.

Les mer om den nye avtalen.