Ser frem til konstruktivt samarbeid med ny kunnskapsminister

Kari Nessa Nordtun er mandag utnevnt til ny kunnskapsminister. PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup vil raskt ta initiativ til å opprette konstruktiv dialog med den nye statsråden. Foto: Arbeiderpartiet og PBL

Ser frem til konstruktivt samarbeid med ny kunnskapsminister

PBL ønsker Kari Nessa Nordtun (Ap) lykke til som ny kunnskapsminister. – Barnehagesektoren er inne i en svært utfordrende tid. Vi ser frem til å samarbeide konstruktivt med den nye statsråden og vil bidra til å gjøre henne enda bedre kjent med sektoren, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

I et ekstraordinært statsråd mandag ble den avtroppende Stavanger-ordføreren utnevnt til kunnskapsminister. Hun etterfølger Tonje Brenna, som går over til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

PBL ønsker å gratulere Kari Nessa Nordtun med utnevnelsen. Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup ser frem til å bli bedre kjent med den nye statsråden.

– Barnehagesektoren er inne i en svært spennende tid. På den ene side har både sektoren selv og omgivelsene store forventninger til utvikling av kvalitet og mangfold til beste for barna og familiene deres. Samtidig opplever mange barnehager at rammevilkårene er svært utfordrende. En medlemsundersøkelse fra i høst indikerer at omtrent halvparten av de private barnehagene gikk med underskudd i 2022. I tillegg vet vi at mange barnehager, både i kommunal og privat sektor, sliter med rekruttering av kvalifisert arbeidskraft og at det også er stor nedgang i søkertallene til barnehagelærerutdanningene. Så det skal være nok å ta tak i, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Vil bidra konstruktivt

Han sier at PBL raskt vil ta initiativ til å opprette dialog med den nye statsråden.

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for mer enn 1.900 private barnehager sitter PBL med en kunnskap om barnehagesektoren som Schjelderup mener bør være svært nyttig for en nyutnevnt kunnskapsminister.

– Vi vil bidra konstruktivt med den unike kunnskapen om sektoren som vår organisasjon og PBLs medlemsbarnehager sitter på, i det som er en veldig viktig tid for sektoren og private barnehager, sier Schjelderup.

Overtar ny finansiering

Den forrige statsråden har, siden hun tiltrådte for to år siden, ledet et arbeid med en omfattende pakke med forslag til endringer i finansieringen og reguleringen av private barnehager.  

Det har vært varslet at forslagene vil legges frem i løpet av inneværende høst.

Jørn-Tommy Schjelderup forventer at en ny statsråd setter seg godt inn i saken og de ulike forslagene før de sendes ut på høring.

– I en tid der veldig mange barnehager opplever stor usikkerhet, er det ekstra viktig at nye forslag ikke forsterker denne usikkerheten og sender gode barnehager utfor stupet. Her er det lett å trå feil, særlig hvis man bygger nye forslag på gammelt tallmateriale og utdatert informasjon om sektoren, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

  • Statssekretær Kjetil Vevle følger Tonje Brenna over i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Synnøve Skaar blir ny statssekretær for kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.