Rett og galt om private barnehager – PBL faktasjekker påstander i valgkampen

Rett og galt om private barnehager – PBL faktasjekker påstander i valgkampen

Hva er riktig og galt om private barnehager? PBL har faktasjekket noen av påstandene i årets lokalvalgkamp.

Publisert:

Mange har meninger om private barnehager. I forkant av lokalvalget 9. september er det spesielt mange som ytrer seg. PBL har faktasjekket noen av påstandene som har kommet i valgkampen.

Oversikten nedenfor vil bli oppdatert forløpende i valgkampen.

PBL lanserte tidligere i år faktanettstedet barnehagemonitor.no. På nettsiden er relevante opplysninger fra Utdanningsdirektoratet, SSB, kommunene, Agenda Kaupang, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), EPSI Norge og flere andre anerkjente leverandører, samlet på ett sted.

Barnehagemonitor.no vil også være et viktig verktøy for PBL i valgkampen, i tillegg til annen offentlig tilgjengelig statistikk.

Stadig flere tar i bruk www.barnehagemonitor.no og vi oppfordrer medlemsbarnehagene til å være med og spre nettstedet til foreldre, ansatte, politikere, journalister og andre.

– PBL ønsker en faktabasert debatt om barnehager. Derfor faktasjekker vi blant annet noen av påstandene politikere kommer med i løpet av valgkampen. Barnehage er et svært viktig velferdstilbud, og kvaliteten på barnehagene har stor betydning for barn, foreldre og samfunnet. Beslutninger som politikerne fatter om barnehagesektoren må være tuftet på faktiske forhold, ikke myter og usannheter, sier kommunikasjonsdirektør i PBL, Marius Iversen.

Påstander