PBL i møte med statsråden – diskuterte innholdet i høringsnotatet

Styreleder Eirik Husby, administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styremedlem Laila Dahle fra PBL møtte tirsdag kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun i departementet.

PBL i møte med statsråden – diskuterte innholdet i høringsnotatet

Regjeringens forslag til nye regler for styring og finansiering av private barnehager er møtt med sterk skepsis fra sektoren. Tirsdag møtte PBL ny kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), blant annet for å diskutere den pågående høringen.  

Publisert:

I møtet med den ferske kunnskapsministeren orienterte PBL om situasjonen i barnehagesektoren, samt fortalte om PBLs syn på noen av de mest sentrale delene av regjeringens høringsnotat.

– Det var et nyttig og positivt møte med statsråden. Vi oppfatter at vi har en statsråd som er genuint opptatt av kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna, og som også tydelig anerkjenner private barnehagers viktige bidrag i sektoren, noe hun også har gitt uttrykk for i intervjuer etter at hun tiltrådte. Likevel har vi ikke lagt skjul på at vi er grunnleggende uenige i flere av de forslagene som nå er lagt frem, noe vi også orienterte om i møtet med statsråden, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL. 

I møtet med PBL tirsdag deltok både statsråd Nessa Nordtun, statssekretær Synnøve Mjeldheim Skaar og politisk rådgiver Øyvind Jacobsen.

For PBL deltok styreleder Eirik Husby, styremedlem Laila Dahle, administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Marius Iversen.