Inviterer til digitalt medlemsmøte om regjeringens nye lovforslag

Espen Rokkan (t.v) er direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL. Jørn-Tommy Schjelderup (t.h) er administrerende direktør i PBL.

Inviterer til digitalt medlemsmøte om regjeringens nye lovforslag

I forrige uke sendte regjeringen ut en høring med nye lovforslag som vil kunne ha store konsekvenser for alle private barnehager. Førstkommende onsdag klokken 12.00 inviterer PBL medlemsbarnehagene til digitalt medlemsmøte, der vi informerer om forslagene og åpner for spørsmål.

Publisert:

1. november la regjeringen ut et 213 sider langt høringsnotat om styring og finansiering av private barnehager.

Veldig mange av forslagene handler om å overføre beslutninger om sektoren fra staten og den enkelte barnehage til kommunene.

Truer likebehandling og forutsigbarhet

PBL mener de mest ytterliggående forslagene vil være et alvorlig angrep på likebehandlingen og forutsigbarheten i sektoren, dersom de blir vedtatt.

Blant annet foreslår regjeringen å:

  • Gi kommunene adgang til å redusere antall plasser i private barnehager hvert tiende år. Et nedtrekk i antall plasser kan skje uavhengig av hvor mange søkere det er til barnehagen.
  • Fjerne de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og erstatte det med kommunale forskrifter. Dette inkluderer lokale regler for beregning av pensjonstilskudd og eiendomstilskudd (tidligere kapitaltilskudd).
  • Gi kommunene rett til å bestemme minimum antall timer åpent daglig, og maksimalt antall uker feriestengt, i private barnehager.
  • Gi kommunene rett til å sette et tak for hvor mye private barnehager kan ta i kostpenger.

Stort informasjonsbehov

Veldig mange barnehager ønsker å engasjere seg i høringen. For å møte det store informasjonsbehovet blant medlemsbarnehagene, inviterer PBL til digitalt medlemsmøte førstkommende onsdag, 8. november klokken 12.00.

Møtet arrangeres på plattformen Microsoft Teams og ledes av administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, og direktør for arbeidsgiveravdelingen Espen Rokkan.

Det er satt av inntil en time til medlemsmøtet.

Klikk her for å delta

– På møtet vil vi både si noe om høringsnotatet som helhet og gå nærmere inn på noen av forslagene som PBL synes er aller mest problematiske. I tillegg vil vi åpne for at medlemsbarnehagene kan stille spørsmål, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

PS! For medlemsbarnehager som ikke har anledning til å delta på møtet onsdag klokken 12.00, vil møtet i ettertid bli tilgjengelig i opptak via pbl.no.