Gode intensjoner om barnehage, men gale løsninger

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Gode intensjoner om barnehage, men gale løsninger

PBL anerkjenner at det er behov for endringer. Men dette kan gjøres uten å sprenge hele finansieringssystemet i småbiter og gi hver enkelt kommune oppdraget med å sette bitene sammen igjen.

Publisert:

Jørn-Tommy Schjelderup, administrerende direktør i PBL, har skrevet følgende debattinnlegg som er publisert på tv2.no:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) er enig med regjeringen og fagforeningene i at alle barn skal ha et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Men vi mener flere av regjeringens forslag heller torpederer enn fremmer dette formålet.

I et innlegg på tv2.no gjør Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta et forsøk på å forklare hvorfor de tilhører det lille mindretallet som i høringen støtter regjeringens forslag til ny barnehagelov – og således også er i utakt med svært mange av egne medlemmer i private barnehager.

Svekker likebehandling og valgfrihet

Mye av argumentasjonen kan vi stille oss bak. Mange av prinsippene er vi enige i. Problemet er noen av løsningene regjeringen har foreslått.

Særlig to av dem har møtt betydelig motstand i høringen:

  1. Regjeringen vil avvikle alle mekanismer for økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

Kommunene skal, blant annet ved bruk av skjønn, ta stilling til hvor mye hver enkel private barnehage skal ha i tilskudd per barn.

Forslaget gir økt risiko for forskjellsbehandling og svekker rettssikkerheten til de private barnehagene.

Det bør ikke overraske noen at dette forsterker uroen i en sektor der nesten halvparten allerede går med underskudd.

  1. Regjeringen vil gi kommunene adgang til å redusere antall godkjente plasser i private barnehager – uavhengig av søkertall.

Forslaget innebærer at foreldre vil få færre barnehageplasser å velge mellom. Dette svekker den enkelte families rett til å velge den barnehagen som passer best for sitt barn og sin livssituasjon.

Det bør ikke overraske noen at også dette forslaget vekker sterke reaksjoner.

For private barnehager er dette tema som det både har vært viktig og riktig å involvere ansatte og foreldre i, fordi det er forhold som er av stor betydning for de ansattes og barnehagenes mulighet for å levere et godt tilbud til barna, også i fremtiden.

Behov for endringer

PBL anerkjenner at det er behov for endringer i finansieringssystemet og regelverket for private barnehager. Dagens system er ikke tilstrekkelig treffsikkert, og forskjellene er for store.

Endringer som gjøres, skal sikte mot at alle barn skal sikres et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet, uavhengig av hvem som eier barnehagen og hvilken kommune barnehagen ligger i.

Finansieringssystemet må også gi insentiver til satsing på barna der dagens system nærmest oppfordrer til kutt.

For eksempel bør kommunene kunne styrke satsningen på barn i særlig levekårsutsatte områder av en kommune uten at det utløser rett til høyere tilskudd i alle andre deler av kommunen.

Men dette kan helt fint fikses uten å sprenge hele finansieringssystemet i småbiter og gi hver enkelt kommune oppdraget med å sette bitene sammen igjen.

Lytt til dem som blir berørt!

PBL ser frem til regjeringens videre arbeid med å fornye regelverket for sektoren. Vi oppfordrer regjeringen til også å lytte til de ansatte som jobber i private barnehager.

Mange ansatte – og også lokale tillitsvalgte og lokale klubber i private barnehager – er sterkt kritiske til regjeringens forslag. Det bør både regjeringen og arbeidstakerorganisasjonene ta inn over seg.

En uttalt ambisjon har vært å modernisere regelverket slik at det kan stå seg over tid. Skal regjeringen lykkes med det, bør den ikke binde seg fast til løsninger som både foreldrene, de ansatte i private barnehager og et stort flertall av kommunene advarer så sterkt mot.

Jørn-Tommy Schjelderup
administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)