Reagerer på nytt notat om PBL og private barnehager – PBL-lederen ber fagforeningene avklare sin rolle

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Reagerer på nytt notat om PBL og private barnehager – PBL-lederen ber fagforeningene avklare sin rolle

I et notat kommer lobbyorganisasjonen For velferdsstaten med nye angrep på PBL og private barnehager. PBL-leder Anne Lindboe avviser kritikken og ber Fagforbundet og Utdanningsforbundet, som i en årrekke har finansiert og stått bak arbeidet i organisasjonen, om å avklare sin holdning til arbeidsplassene til egne medlemmer.

Publisert:

– På ett vis er det jo nesten litt ærefullt at PR- og lobbyorganisasjonen For velferdsstaten velger å bruke mange måneder og et omfattende notat på å forsøke å beskrive hvem vi er og hvordan vi jobber. På den annen side er det ganske alvorlig at de igjen sår tvil om våre motiver og kommer med en tvilsom historiefortelling med sterk slagside for å prøve å rive ned troverdigheten og posisjonen til PBL og private barnehager. Derfor kan vi ikke la dette stå uimotsagt, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Publiserte notat denne uken

For velferdsstaten publiserte notatet om PBL denne uken og notatet ble også omtalt i avisen Klassekampen, der Fagforbundet er blant de største eierne. Notatet inneholder en rekke anklager mot PBL og store deler av PBLs medlemsmasse.

Lindboe forteller at PBL over flere år er blitt vant til å forholde seg til – og fortløpende svare ut – diverse angrep fra aktører som ønsker å svekke PBL og store deler av barnehagesektoren.

– Dette er påstander og spekulasjoner som tidligere er fremført i ulike debattinnlegg og i kommentarfelt i sosiale medier, og som ikke blir mer sanne av at de blir samlet og gjentatt i et notat. PBL har i en rekke sammenhenger kommentert og tilbakevist beskyldninger, blant annet om private barnehagers bidrag i sektoren og demokratiet i PBL, men vi må bare registrere at enkelte har sine forestillinger som de fortsetter å spre, kommenterer Lindboe.

Tilbakeviser påstander om PBL

Hun reagerer blant annet på påstandene om at PBL fremmer interessene til enkelte medlemsbarnehager fremfor andre og at PBL ikke er opptatt av kvalitet og barnas beste.

– Det er jo bare tull. PBL er opptatt av interessene til alle medlemmer og en forkjemper for likebehandling av alle typer barnehager, offentlige og private. PBL har alltid vært opptatt av hva som gir lik og god kvalitet på tilbudet til barna og at dette skal være en ryddig og god sektor å være i for de ansatte. Vi har satt standarden med det som må være blant de ryddigste arbeidsforholdene i privat sektor og fra 2013 har tariffavtale vært et krav for å være medlem i PBL. Vi jobber med en lang rekke tiltak som skal bidra til å heve kvaliteten på tilbudet til barna, blant annet barnas verneombud-satsingen som allerede har betydd svært mye for mange av de utsatte barna som går i barnehage, sier Lindboe – og legger til: 

– Vi er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som bistår våre medlemmer med hjelp og rådgiving på en lang rekke områder, og som også jobber interessepolitisk for våre medlemmer. Som medlemsorganisasjon jobber vi hele tiden for å gi et enda bedre tilbud til medlemmene. Mye av det som i notatet beskrives om kommunikasjon og interessepolitikk, er opplagte aktiviteter og en helt naturlig del av virksomheten i en organisasjon som vår, og også gjennomslag som vi er stolte av å ha oppnådd på vegne av – og ofte sammen med – våre medlemmer. 

Finansiert av ansatte i private barnehager

Fagforbundet og Utdanningsforbundet har tusenvis av betalende medlemmer som jobber i private barnehager. Samtidig er Fagforbundet og Utdanningsforbundet de største medlemsorganisasjonene i For velferdsstaten, og også de største økonomiske bidragsyterne.

Siden etableringen i 1999 har fagforeningene sprøytet store millionbeløp inn driften av alliansen.

PBL-direktør Anne Lindboe er forundret over at det ikke er større oppmerksomhet på fagforeningenes dobbeltrolle, som arbeidstakerorganisasjon for ansatte i private barnehager og også som organisasjoner som på flere områder aktivt motarbeider en høy andel av de private barnehagene.

– I mange saker, blant annet om tariffspørsmål og i en del av det interessepolitiske arbeidet, har vi et godt samarbeid med ledelsen i fagforeningene. Samtidig opplever vi at de står bak bakholdsangrep som dette og som selvsagt utfordrer trepartssamarbeidet og den viktige relasjonen mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i barnehagesektoren. Dette er noe vi nå tar opp med ledelsen i organisasjonene, forteller Anne Lindboe.

– Lar stråorganisasjon gjøre «den skitne jobben»

PBL mener de to store og mektige arbeidstakerorganisasjonene burde være åpne og ærlige om sin holdning til PBL og private barnehager, i stedet for å organisere denne delen av kommunikasjons- og påvirkningsarbeidet i en organisasjon på siden av organisasjonenes kommunikasjonsapparat.

– For velferdsstaten er fagforeningenes egen PR- og lobbyorganisasjon, konstruert for at aktiviteten deres i minst mulig grad skal hefte ved oppdragsgiverne i blant annet Fagforbundet og Utdanningsforbundet, som årlig pumper millionbeløp inn i lobbyapparatet. Bare i årene 2014 til 2017 støttet Fagforbundet For velferdsstaten med 16 millioner kroner. De bruker medlemmenes penger på aktiviteter som kan rasere medlemmenes arbeidsplasser. Vi synes det hadde vært mer redelig av organisasjonene å drive dette arbeidet selv, under egen logo og i egne kanaler, i stedet for å la en stråorganisasjon gjøre «den skitne jobben» med angrepene på PBL og mange av de private barnehagene. Det er lite sympatisk, sier Anne Lindboe.

– Samtidig anklager de PBL for måten vi driver vårt kommunikasjons- og påvirkningsarbeid på, og for eksempel for at vi eier ulike kanaler på nett. Men er tydeligvis stor forskjell på liv og lære, blant annet når det gjelder åpenhet om økonomi og hvem som sitter i styret. Og det virker som partipolitikk og ideologi er viktigere enn tilbudet til barna og arbeidsplassene til deres egne medlemmer, legger hun til.