PBL om ny regjeringsplattform: – Viktig videreføring av barnehageforliket

PBL om ny regjeringsplattform: – Viktig videreføring av barnehageforliket

Søndag ettermiddag la Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre frem en ny regjeringsplattform. PBL-leder Arild M. Olsen roser satsingen på barnehagene.

Publisert:

– Dette er en viktig stadfesting og videreføring av politikken som lå til grunn for barnehageforliket og som det gjennom mange år har vært bred politisk enighet om. Dette viser at de tre partiene ønsker å ta vare på og utvikle videre det som har vært grunnlaget for suksessen i norsk barnehagesektor de siste 15 årene.

Det sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL om den nye regjeringsplattformen som ble presentert av de tre partilederne etter klokken 16.00 søndag ettermiddag.

Etter et par uker med forhandlinger ble det søndag klart at Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre kom til enighet om en ny regjeringsplattform som er grunnlaget som de tre partiene skal styre på fremover.

Det vil enda ta noen dager før statsrådkabalen er lagt, inkludert avklaring om hvem som skal lede Kunnskapsdepartementet i en ny blågrønn regjering.

– Regjeringsplattformen inneholder mange og viktige satsinger på barnehageområdet som vi forventer at de tre partiene kommer til å følge opp. Samtidig er dette kjent politikk, noe som gjøre det forutsigbart for kommunene og de mange private barnehageeierne som skal bidra til å utvikle barnehagetilbudet også i årene som kommer, sier Olsen.

PBL merker seg blant annet at regjeringen vil sikre en mangfoldig eierstruktur, videreføre likebehandlingen av private og kommunale barnehager og evaluere dagens tilsynsordning.

– Jeg opplever at partiene med dette signaliserer at de først og fremst er opptatt av at barnehagene skal være gode for barna, foreldrene og de ansatte. Hvis de lykkes med å få på plass et mer forutsigbart opptakssystem og gjennomfører en skikkelig evaluering av tilsynet, kan det bidra til å gjøre sektoren enda bedre og sikre at barnehagene har nødvendig tillit også i fremtiden, sier Olsen.

Ifølge regjeringsplattformen vil den nye regjeringen gjennomføre følgende på barnehageområdet:

 • Følge opp kompetansestrategien for økt kvalitet i barnehagene.
 • Sikre flere voksenpersoner i barnehagen gjennom en ansvarlig bemanningsnorm, og øke andelen pedagoger.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Evaluere dagens tilsynsordning for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeid mellom foreldre, barnehage, skole og eventuelt skolefritidsordning for å gi elevene en bedre skolestart.

Her er hele regjeringsplattformen fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre (barnehager omtalt spesielt på side 57).