PBL deltok på møte med Ap om bemanningssituasjonen

Styreleder Eirik Husby og administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup representerte PBL på møtet i Stortinget.

PBL deltok på møte med Ap om bemanningssituasjonen

PBL var en av de inviterte organisasjonene som torsdag deltok på et møte med Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon på Stortinget, der utfordringene med bemanning i barnehagesektoren var tema.

Publisert:

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup pekte i sitt åpningsinnlegg på at barnehagenes evne til å ha kompetent nok og høy nok bemanning i barnehagene ikke kan diskuteres uten at man også ser på rammevilkårene i sektoren.

Han viste til blant annet følgende:

  • I 2021 gikk 4 av 10 private barnehager i underskudd. Medlemsundersøkelsen vår fra august indikerer en forverring i 2022: 5 av 10 barnehager rapporterer om underskudd.
  • Siden høsten 2021 er dette skjedd med rammevilkårene i private barnehager:
    • Pensjonskutt: Minus 600 millioner kroner.
    • Defekt søknadsordning for dekning av pensjonskostnader: Minus 211 millioner kroner.
    • Nye krav (blant annet selvstendig rettssubjekt): Minus 100 millioner kroner
    • Manglende kompensasjon for lønns- og prisvekst: 780 millioner kroner.

Ensidig

– Kuttene og innstrammingene har ensidig svekket private barnehagers evne til å rekruttere arbeidskraft, sa Schjelderup, som deltok på møtet sammen med PBLs styreleder Eirik Husby.

Schjelderup viste til PBLs medlemsundersøkelse fra august som viser at syv av ti barnehager kutter i kvalitet – blant annet i vikarbruk og kompetanseheving.

– Befolkningen og de ansatte får det barnehagetilbudet og de arbeidsplassene Stortinget legger rammene for. Nå får ikke barnehagene tak i, eller har ikke råd til, de folkene som er avgjørende for å gi barna gode barnehager, sa Schjelderup og la til:

– Rammebetingelsene – sammen med en svært negativ retorikk om barnehagesektoren over flere år – bidrar negativt til rekrutteringen til barnehagene og til barnehagelærerutdanningene.

Nye oppgaver uten finansering

Jørn-Tommy Schjelderup viste dessuten til at barnehagene får nye oppgaver, uten at det følger finansiering med.

Ikke minst gjelder dette barn med behov for spesiell tilrettelegging.

– Vi får flere og flere barn med diagnoser. Normalbegrepet skal utvides så kommunene kan spare penger på ekstraressurser. Dette fører til at belastningen på de ansatte blir for stor over tid, sa Schjelderup og fortsatte:

– Det er mer og mer som blir lagt inn i det allmennpedagogiske i forhold til oppfølging av barn med spesielle behov, og det er forventet at barnehagelærer skal gjennomføre mye av det som vi før fikk støtte fra fagsentrene til å gjøre.

I tillegg til PBL deltok blant andre KS (Kommunesektorens organisasjon), Stiftelsen Kanvas, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager på møtet.