PBL deltar på Arendalsuka – følg arrangementene på nett

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styreleder Eirik Husby er blant dem som representerer PBL under Arendalsuka.

PBL deltar på Arendalsuka – følg arrangementene på nett

PBL er involvert i flere arrangement under Arendalsuka. Onsdag 17. august arrangerer vi debatt med politikere fra ulike partier. Da spør vi blant annet om foreldre fortsatt bør kunne velge barnehage for sine barn. Du kan følge arrangementet på PBLs Facebook-side. 

Publisert:

Som tidligere år: PBL er behørig til stede under Arendalsuka, landets største politiske møteplass.

Under Arendalsuka møtes aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til diskusjoner, debatter og ulike arrangement.

Fra administrasjonen deltar blant annet administrerende direktør Jørn-Tommy Schelderup. PBLs styreleder Eirik Husby er også på plass i Arendal.

PBL benytter sjansen til å ha samtaler med politikere og andre relevante aktører.

For PBL vil nye bestemmelser i barnehageloven og hvordan disse påvirker rammevilkår, likebehandling og foreldres valgfrihet i sektoren, stå høyt på agendaen.

PBLs arrangementer kan følges direkte på Facebook, og vil også være tilgjengelig i opptak. Du kan også møte på Arendal kino, hvis du har mulighet til det.

Dette er PBLs hovedarrangement under Arendalsuka:

Tirsdag 16. august, kl. 12.00-13.00

«Mulighetens vindu» – hvordan kan vi få barn til å fortelle vonde hemmeligheter?

Barnehagene skal bidra til å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn. Barnas verneombud er en satsing fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund) som skal gi ansatte i norske barnehager viktig handlingskompetanse, slik at enda flere kan bidra i dette viktige arbeidet.

Men hvordan kan barnehagene legge til rette for at barn ønsker å fortelle, også om eventuelle vonde hemmeligheter? Hvordan kan barnehagen og de ansatte skape trygge og gode arenaer hvor barn åpner opp og forteller?

Les mer og følg arrangementet på Facebook

Onsdag 17. august, kl. 11.00-12.00

Bør foreldre få velge barnehage for barna sine?

Siden barnehageforliket har likebehandling av barn og barnehager, og barnefamilienes mulighet til å velge barnehage, stått sentralt i barnehagepolitikken.

Bør vi sikre at valg av barnehage tas av foreldrene selv, for å ivareta behovene til det enkelte barn og familie - og også sikre en mangfoldig barnehagesektor med høy kvalitet? Dette er høyst aktuelle spørsmål i forbindelse med varslede endringer i reglene for private barnehager.

Velkommen til seminar og politisk diskusjon!

Les mer og følg arrangementet på Facebook