La oss snakke sammen om fremtidens barnehage, Lysbakken!

PBL-direktør Anne Lindboe ønsker høyere og jevnere kvalitet i barnehagesektoren. Hun ber politikerne stille tydelige kvalitetskrav til barnehagene og kutte i tilskuddene til dem som eventuelt ikke leverer i tråd med forventningene.

La oss snakke sammen om fremtidens barnehage, Lysbakken!

PBL har skyhøye ambisjoner for barnehagesektoren. Derfor håper vi at SV vil være med på å diskutere fremtidig kvalitet og tidlig innsats, uten samtidig å rive ned det positive som er bygget opp, skriver PBLs Anne Lindboe.

Publisert:

Dette er et debattinnlegg som først er publisert i Dagbladet 21.04. 2021:

I et innlegg i Dagbladet kritiserer SVs Audun Lysbakken og Mona Fagerås PBLs standpunkt om at det er kvaliteten på tjenestene som bør avgjøre hvilke barnehager som har livets rett, ikke hvilken organisasjonsform barnehagene har.

Innlegget viser at det nok er visse forskjeller på hvordan PBL og SV opplever sektoren. Men grunnleggende tror jeg også at vi er enige om ganske mye: Betydningen av tidlig innsats. Betydningen av høy og jevn kvalitet. Betydningen av reguleringer som sikrer at offentlig finansiering gir gode barnehager.

I våre øyne har SV mye å være stolte av i sin historiske satsing på gode barnehager for alle barn, uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Og alle typer private barnehager har bidratt til at barnehageforliket er blitt en suksess, både for barn, ansatte og samfunnet.

Private barnehager gir kommunene årlige milliardbesparelser sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle barnehagene selv. De tilbyr like gode lønns- og pensjonsvilkår som kommunene. De holder minst like høy kvalitet, har lavere sykefravær og minst like fornøyde ansatte og foreldre.

Det betyr ikke at vi ber politikerne holde seg unna. Vi anerkjenner at de reguleringene som var viktige og riktige da sektoren skulle bygges ut, ikke nødvendigvis er like treffsikre når fremtidens barnehagekvalitet skal utvikles.

Det er viktig at vi justerer der det er nødvendig, men også tar vare på det som er bra. Og det inkluderer gode barnehager organisert som selskaper: Barnehager som i første rekke har pedagogiske mål og som gir et svært viktig tilbud, men som også har eiere som gjennom en mangeårig innsats har skapt betydelig merverdier, til beste for barn, foreldre, ansatte og samfunnet.

Etter barnehageforliket klarte private og kommunale barnehager å bygge ut titusener av nye plasser i løpet av få år. Ulike kunnskapsministere fra SV hadde i den perioden ingen problemer med å anerkjenne betydningen av innsatsen til ulike private eiere, også dem som drev barnehager organisert som selskap.

Nå er private barnehager av alle typer klare til å ta et nytt løft – og vårt ønske er å få en dialog med SV og de andre partiene på Stortinget om «Barnehageforliket 2.0», med forskningsbasert kvalitetsutvikling, flere barnehagelærere og tidlig innsats som viktige stikkord.

Derfor ber vi politikerne: Sørg for rammevilkår som legger til rette for enda bedre barnehager for alle barn. Still tydelige krav til kvalitet og innhold, og sørg for at barnehager som eventuelt ikke leverer et tilbud i tråd med kvalitetskravene – eller som ikke har ryddige betingelser for sine ansatte – får avkortning i tilskuddet. 

Reguleringer som vil medføre nedleggelse av mange gode barnehager som har «feil» organisasjonsform, vil derimot svekke kvaliteten og mangfoldet i sektoren. Barn og foreldre vil få et dårligere tilbud.

Anne Lindboe
Administrerende direktør
PBL (Private Barnehagers Landsforbund)