PBL skeptisk til krav om botid

PBL skeptisk til krav om botid

Regjeringen vurderer å innføre krav til botid i Norge for arbeidstakere som skal ansettes i barnehager og skole.

Publisert:

Kunnskapsdepartementet har i en høring bedt om innspill til et mulig fremtidig regelverk om dette.

Konkrete forslag til regler om botiden vil eventuelt komme i ny høring.

Et formål med å innføre krav om botid vil være å sikre at den norske politiattesten som utstedes dekker en viss periode tilbake i tid.

Krav om politiattest

Det er et krav om at alle som skal ansettes i barnehager og skoler må fremlegge politiattest utstedt i Norge. En norsk politiattest vil kunne ha begrenset verdi dersom den som skal ansettes har bodd kort tid i Norge.

På den måten vil et krav om botid kunne gi ytterligere beskyttelse mot fysiske og mentale overgrep fra voksne i barnehagene.

Et krav om botid vil i hovedsak omfatte borgere fra land utenfor EØS, ettersom EØS-borgere som leverer politiattest fra hjemlandet og enkelte andre grupper vil være unntatt et eventuelt krav om botid.

PBL: Vil hindre integrering

PBL er svært opptatt av barns sikkerhet og mener vi må ha gode systemer og rutiner for å sikre at personer som ikke er egnet til å jobbe i barnehage, ikke får jobb i barnehage.

PBL er likevel skeptisk til krav om botid og har i høringen uttrykt at vi mener det ikke bør innføres slikt krav.

Dette er en sak hvor ulike hensyn må veies mot hverandre. PBL mener et krav om botid vil hindre en naturlig integrering i arbeidsmarkedet og bidra til at kvalifiserte mennesker ikke kan ta jobb før botidskravet er oppfylt.

Frist 29. januar

Etter PBLs syn må samfunnet finne andre ordninger som skal hindre at mennesker som ikke er egnet til å jobbe barnehager og skoler, blir ansatt. Slike ordninger bør ikke bidra til å generalisere en stor gruppe mennesker.

Høringsfristen var 29. januar.