PBL på høring om statsbudsjettet

Administrerende direktør, Anne Lindboe og direktør juridisk avdeling i PBL, Espen Rokkan har vært på to høringer i henholdsvis utdannings- og forskningskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteendenne denne uken.

PBL på høring om statsbudsjettet

PBL har denne uken deltatt på to høringer om statsbudsjettet på Stortinget. PBL er kritisk til den manglende finansieringen av bemanningsnormen som barnehagene skal ha på plass 1. august.

Publisert:

Tirsdag deltok PBL både på høring i utdannings- og forskningskomiteen og kommunal- og forvaltningskomiteen. PBL hadde fått tre minutter til disposisjon på hver av høringene.

På begge høringene tok PBL opp den manglende finansieringen av bemanningsnormen. Innen 1. august 2019 skal alle barnehager ha maksimalt seks alderskorrigerte barn per ansatt.

Men kun 139 små private barnehager er omfattet av overgangsordningen med øremerkede midler for å innfri den nye normen. For mange av de andre private barnehagene blir innføringen av bemanningsnormen svært krevende. Mange må omprioritere midler fra andre deler av driften.

Spesielt utfordrende er situasjonen for private barnehager i kommuner som selv har lav bemanning og lave tilskudd.

PBL mener Stortinget både må sikre at bemanningsnormen kan gjelde for alle barn og i alle barnehager fra dag én, og samtidig se på helhetlige endringer i det fremtidige systemet for finansering av private barnehager.