Mange barnehager på høring om økonomiske rammevilkår i Trondheim

Rundt 50 personer fra barnehagesektoren, kommunen og organisasjoner deltok under onsdagens høring i formannskapssalen i Trondheim rådhus.

Mange barnehager på høring om økonomiske rammevilkår i Trondheim

Bystyregruppene til Venstre og Høyre i Trondheim har satt i gang et arbeid med å se på de økonomiske rammebetingelsene for private barnehager lokalt.

Publisert:

I PBLs medlemsundersøkelse fra i januar kom det frem at 45,5 prosent av barnehagene i Trondheim forventer underskudd i 2020, mens 13,6 prosent ikke vet om det går mot underskudd eller overskudd.

Etter medieomtale om at private barnehager i Trondheim frykter konkurs eller avvikling, har Venstre og Høyre hatt møter med flere private barnehager for å få kunnskap om situasjonen i sektoren.

Åpen høring

For å få mer fakta på bordet om økonomiske rammebetingelser sektoren, inviterte bystyregruppene til disse to partiene onsdag private barnehager, Trondheim kommune, PBL, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og lokalpolitikere og andre med interesse for sektoren til en åpen høring.

Om lag 50 personer deltok på høringen i formannskapssalen i Trondheim rådhus.

Mange på talerlisten

Statistikk- og økonomianalytiker Bjørn-Kato Winther fra PBL viste fra talerstolen vesentlige forskjeller i finansieringen av kommunale og private barnehager. Winther konkluderte med at det kan settes store spørsmålstegn ved det som på papiret skal være økonomisk likeverdig behandling.

Anita Gaustad (Solbakken barnehager AS) og Bente Elton Jacobsen (Trondhjems Asylselskap) var også invitert til å fortelle konkret om hvilke utfordringer deres barnehager står i.

Også Trondheim kommune, Utdanningsforbundet og Fagforbundet hadde hver sine talepunkter på programmet.

I tillegg deltok flere av representantene for sektoren aktivt i debatten.

Normen ikke finansiert

I Trondheim hadde de kommunale barnehagene en gjennomsnittlig grunnbemanning i barnehagene på henholdsvis 6,3 og 6,1 barn per 15. desember 2017 og 2018. Normen er derfor ikke finansiert for de private barnehagene i inneværende år.

Trondheim kommune regner med at bemanningsnormen skal være fullt finansiert i de private barnehagene fra 2022. Frem til da vil mange barnehager kunne få betydelige problemer.

Vil be om mer tall

En av initiativtakerne til høringen, Trygve Bragstad (H), vektlegger etter høringen at det ser ut til å være enighet mellom partene om faktagrunnlaget.

– Noe av det vi konkret skal gjøre, er å be kommunedirektøren om å gjennomføre en nøyaktig beregning på hva en privat barnehageplass koster kommunen sammenlignet med en kommunal. Det er noe vi ikke har fått klare tall på. Når det er på plass, vil vi ta opp dette med bemanningsnormen og få beregnet hva det vil koste kommunen å innføre finansieringen allerede fra i år, sier Bragstad til barnehage.no.