Diskuterte finansieringen av private barnehager på Stortinget

Diskuterte finansiering. Martin Henriksen (Ap) og Jan Tore Sanner (H) i spørretimen på Stortinget onsdag.

Diskuterte finansieringen av private barnehager på Stortinget

På Stortinget onsdag konfronterte Martin Henriksen (Ap) kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner med resultatene av PBLs ferske medlemsundersøkelse. Henriksen mener utfordringene med innføring av nye normer gjør det nødvendig å vurdere finansieringen av de private barnehagene. Se video!

Publisert:

I undersøkelsen kommer det frem at hele én av fire små barnehager mener det ikke er grunnlag for videre drift etter innføring av skjerpet pedagognorm og antatt ny bemanningsnorm.

PBL mener det er uansvarlig av Stortinget å innføre ny bemanningsnorm, uten at konsekvensene er utredet og uten at nødvendige endringer som sikrer tilstrekkelig og forutsigbar finansiering er kommet på plass.

Nylig belyste PBL og kommunenes organisasjon KS utfordringene med innføring av nye normer i barnehagesektoren på et politisk seminar. PBL er glad for at konsekvensene og utfordringene ved innføring av nye normer nå diskuteres på Stortinget, senest i spørretimen med kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner onsdag.

– Det er ikke mulig å innføre en nasjonal norm for bemanning med det finansieringssystemet vi har for private barnehager i dag. Vi mener det er ekstremt viktig at Stortinget innfører bemanningsnorm på en måte som gjør at dette blir et gode for barna og barnehagesektoren, og ikke fører til nye og utilsiktede problemer, sier administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL.

Stortingets spørretime 28. februar 2018