PBL setter barnehager på agendaen under Arendalsuka

PBL gjennomfører to arrangementer under Arendalsuka i neste uke. I tillegg benytter PBL landets viktigste møtearena for politikk og samfunnsliv til samtaler med ulike organisasjoner og personer.

PBL setter barnehager på agendaen under Arendalsuka

PBL setter barnehagepolitikk og situasjonen til de private barnehagene på dagsorden under Arendalsuka kommende uke.

Publisert:

Arendalsuka, som er Norges største politiske møteplass, åpner mandag 14. august. Under Arendalsuka møtes aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til diskusjoner, debatter og ulike arrangement.

PBL har deltatt på Arendalsuka i en årrekke og er også på plass i år.

Fra administrasjonen deltar blant annet administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup. PBLs styreleder Eirik Husby og styrets nestleder Laila Haugen er også på plass i Arendal i løpet av uken.

For PBL er Arendalsuka en god anledning til å pleie kontakten med relevante politikere og andre aktører. I et valgår som i år, er det gjerne ekstra mye aktivitet og interesse rundt Arendalsuka. Uka markerer starten på den mest intensive perioden i årets lokalvalgkamp.

To egne arrangement

Under Arendalsuka 2023 har PBL politiske møter, samarbeidsmøter med aktuelle aktører og også mer uformell kontakt med interessenter.

Situasjonen for private barnehager, der mange sliter med å opprettholde driften etter flere år med kutt og ekstra krevende rammevilkår, og de fremtidige reglene for styring og finansiering som er varslet, står høyt på agendaen for PBL disse dagene.

PBL avholder selv to egne arrangement under Arendalsuka, som kan følges via strømming for de som ikke har anledning til å besøke oss i Arendal.

Barnehageforliket – 20 år etter

Tirsdag 15/8 2023 14:00 - 15:00
Thon Hotel Arendal

Se arrangementet digitalt

Barnehageforliket er regnet som en av tidenes mest vellykkede velferdsreformer i Norge. I år er det 20 år siden et bredt flertall på Stortinget ble enige om tidenes barnehagesatsing. På den tiden sto 30.000 barn på venteliste til barnehageplass.

Det var Øystein Djupedal fra SV som tok initiativet til det som i 2003 skulle bli barnehageforliket. Han allierte seg med Siv Jensen i Fremskrittspartiet. Sammen fikk de med seg Stortinget på en reform som har vært en stor suksess for landet.

Hva handlet barnehageforliket egentlig om? Hvordan var spillet i kulissene? Hva har forliket betydd for utviklingen av barnehagesektoren og samfunnet de to siste tiårene? Og hva kan vi lære av barnehageforliket, nå når fremtidens barnehagesektor skal bygges?

«Barnehageforlikets far», tidligere SV-politiker Øystein Djupedal, kommer for å fortelle den unike historien om barnehageforliket.

Fra Menon Economics kommer Simen Pedersen og Erika Karttinen for å orientere om deres ferske rapport om barnehageforliket og verdien av private barnehager.

Delta fysisk i Plunumssalen på Thon Hotel Arendal, eller følg arrangementet digitalt på Facebook.

Les også mer om arrangementet på arendalsuka.no: Barnehageforliket - 20 år etter - Arendalsuka

Det store barnehagevalget

Onsdag 16/8 2023 12:00 - 13:15
Arendal kino

Se arrangementet digitalt

Denne høsten skal regjeringen legge frem forslag til fremtidig system for finansiering og regulering for private barnehager. Mange private barnehager sliter med å opprettholde driften etter flere år med kutt og vanskelige rammebetingelser. Barnehage er også et sentralt tema i høstens lokalvalg.

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) inviterer til stor barnehagedebatt med nasjonale og lokale politikere. Er tiden moden for et nytt barnehageforlik? Hva skjer med foreldrenes valgfrihet? Hvordan skal vi bygge videre på suksessen i barnehagesektoren, nå 20 år etter barnehageforliket?

I debatten deltar både lokale politikere fra Arendal og nasjonale stortingspolitikere som har barnehagepolitikk som sitt ansvarsområde.

Delta fysisk i sal 2 på Arendal kino, eller følg arrangementet digitalt på Facebook.

Les også mer om arrangementet på arendalsuka.no: Det store barnehagevalget - Arendalsuka

Bidrar på andre arrangement

I tillegg til PBLs egne arrangementer, bidrar vi på ytterligere et par arrangement.

Det gjelder blant annet et arrangement om forebygging mot mobbing i barnehagen, i regi av Partnerskap mot mobbing onsdag 16. august.