PBL deltar på Arendalsuka – følg arrangementene på nett

Administrerende direktør Anne Lindboe og styreleder Eirik Husby er to av dem som vil representere PBL under Arendalsuka som åpner mandag 16. august.

PBL deltar på Arendalsuka – følg arrangementene på nett

PBL er involvert i flere arrangementer under Arendalsuka. Tirsdag klokken 14.00 er det miniseminar om Storberget-utvalgets forslag til ny finansieringsmodell for private barnehager. Du kan følge arrangementet på PBLs Facebook-side.

Publisert:

Som tidligere år: PBL er behørig til stede under Arendalsuka, landets største politiske møteplass. Under Arendalsuka møtes aktører fra politikk, samfunns- og næringsliv til diskusjoner, debatter og ulike arrangement.

Av naturlige grunner ble Arendalsuka ikke arrangert i 2020, men i år er store deler av det politiske Norge tilbake.  

Fra administrasjonen deltar blant annet administrerende direktør Anne Lindboe. PBLs styreleder Eirik Husby er også på plass i Arendal.

PBL benytter sjansen til å ha samtaler med politikere og andre relevante aktører. Arendalsuka markerer starten på den mest intensive delen av stortingsvalgkampen.

For PBL vil naturlig nok den pågående og viktige høringen om Storberget-utvalgets forslag til fremtidig regulering og finansiering av private barnehager, stå høyt oppe på agendaen.

Dette er noe av det som står på programmet for PBL denne uken:

Mandag 16. august, kl. 15.00

Barnas verneombud: Ny mobbelov – et kompetanseløft for et godt barnehagemiljø

Innføringen av Barnas verneombud er en av PBLs (Private Barnehagers Landsforbund) store satsinger de kommende årene. Målet er at alle landets barnehager skal få økt handlingskompetanse om sårbare barn innenfor områdene:

  • vold og overgrep
  • barnehagemiljø, mobbing og krenkelser
  • barn med behov for spesiell tilrettelegging.

Mobbing i norske barnehager er et aktuelt tema som det er økende interesse for i praksisfeltet, utdanningene og forskningen. Ikke minst i forbindelse med endringene i barnehageloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Den nye loven stiller krav til at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er inkludert.

På dette arrangementet blir det spennende innledninger og panelsamtale om hvordan barnehagene kan lykkes med å skape et godt barnehagemiljø for alle barn. 

Les mer om arrangementet. 

Følg arrangementet på Facebook - registrer din deltakelse.

Tirsdag 17. august, kl. 14.00

Nye reguleringer av private barnehager – en ulykke for barn og ansatte eller nødvendige endringer?

Reaksjonene har vært mange etter at Storberget-utvalget 16. juni la frem sine forslag til fremtidig finansiering av private barnehager.

PBL mener forslagene fra flertallet – bestående av KS, Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Virke – er en ulykke for private barnehager, og barn og ansatte i disse barnehagene. PBL fremhever at forslagene bryter med barnehageforliket og at de vil svekke kvaliteten og mangfoldet i sektoren.

KS mener PBL svartmaler og hevder likebehandlingen av barn i private og kommunale barnehager vil bestå, også med flertallets forslag til finansieringsmodell.

På dette arrangementet blir det interessante innledninger og debatt med blant andre PBL og KS samt flere av de sentrale politikerne.

Les mer om arrangementet her.

Følg arrangementet på Facebook – registrer din deltakelse. 

Onsdag 18. august, kl. 12.00

Verdien av private tilbydere

På dette arrangementet setter NHO og PBL verdien av de private aktørene i lokalsamfunn på dagsorden. Hvilken rolle spiller private tjenestetilbydere for dagens helse- og velferdstilbud, og hvordan kan disse bidra på en måte som ivaretar både barn og eldre i kommunene?

På dette arrangementet blir det blant annet spennende innledninger og fortellinger om samarbeidet mellom det offentlige og private aktører i barnehagesektoren i Kristiansand kommune.

Dette er et arrangement som PBL og NHO arrangerer sammen.

Les mer om arrangementet her.

Følg arrangementet på Facebook – registrer din deltakelse.

Er du i Arendal og ønsker kontakt med PBL? Har du spørsmål eller innspill til PBLs arrangementer under Arendalsuka? Ta gjerne kontakt med Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, på telefon 976 74 720.