Arendalsuka: Se den store barnehagedebatten i opptak

Arendalsuka: Se den store barnehagedebatten i opptak

Onsdag inviterte PBL til debatten om «Det store barnehagevalget» i Arendal. Politikere på lokalt og nasjonalt nivå debatterte blant annet forutsigbarhet, kommunal overstyring og tidsavgrenset tilskudd.

Publisert:

Hadde du ikke anledning til å følge arrangementet direkte på PBLs Facebook-side, kan nå se opptaket av debatten i videovinduet øverst i denne artikkelen.

Arrangementet startet med en lokalpolitisk debatt der politikere fra Arendal snakket om kommunale og private barnehager – og barnehagepolitikk til barnas og familienes beste.

Etterpå entret rikspolitikerne scenen.

I denne delen av debatten la politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, SV, Kristelig Folkeparti, Rødt og Fremskrittspartiet frem sine synspunkter på ulike utfordringer i sektoren. Mye var her knyttet opp mot regjeringens nye barnehagestrategi og den varslede fremleggelsen av forslag til ny finansieringsordning.

En engasjert barnehagemamma var også oppe på scenen for å uttrykke sin store bekymring for konsekvensene av økt politisk styring på bekostning av foreldrenes valg av barnehage.

Flere partier – både i og utenfor regjering – tok i debatten til orde for behovet for et nytt barnehageforlik, for å skape langsiktighet og forutsigbarhet i sektoren.

Samtidig synliggjorde også denne debatten at det på flere sentrale områder er store ideologiske forskjeller partiene imellom.