Alvorlig og udokumentert påstand om lovbrudd

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.

Alvorlig og udokumentert påstand om lovbrudd

I «Politisk kvarter» på NRK torsdag morgen kom det frem påstander som PBL har behov for å kommentere.

Publisert:

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) møtte kunnskapsminister Trine Skei Grande (V) til debatt om konsernenes posisjon i barnehagesektoren.

I debatten snakket stortingsrepresentanten blant annet om måter han mener aktører i barnehagesektoren skjuler privat fortjeneste fra barnehagedrift på.

«Blant annet så gjør de det gjennom internprising, altså at de oppretter et eiendoms- og driftsselskap og (…) internpriser og justerer opp prisen slik at de kan flytte penger fra driften og til for eksempel overprisede regnskapstjenester eller overprisede leiepriser (…).»

PBL minner i den forbindelse om at den type «overprising» som stortingsrepresentanten snakker om, er ulovlig.

I barnehagelovens § 14 a. b) heter det at «barnehagen kan ikke overfor eier eller eiers nærstående eller selskap i samme konsern som eier foreta transaksjoner og belastes kostnader på vilkår eller med beløp som avviker fra eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter».

Det er alvorlig at en stortingsrepresentant uten dokumentasjon kan etterlate et inntrykk av at barnehagesektoren preges av det som kan oppfattes som systematiske brudd på loven.

Ikke bare rammer ytringen barnehagesektoren. Ettersom kontroll med transaksjoner mellom nærstående er en åpenbar del av en revisors oppgaver, er en forlengelse av stortingsrepresentantens påstand, at norske revisorer ikke gjør jobben sin når de reviderer regnskap i barnehagesektoren.

Når det gjelder påstått overprising, viser vi for øvrig til en artikkel på nettstedet utdanningsnytt.no, som nylig dokumenterte at det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo «har mer enn 50 barnehager hvor husleien er over 30.000 kroner per barn. Noen over 50.000 kroner per barn, mer enn dobbelt så mye som kommunen selv mener er brudd på barnehageloven for private eiere.»

For PBL er det viktig å understreke at penger som er bevilget til kommunale og private barnehager blir brukt i tråd med formålet. I den grad det forekommer eksempler på den type lovbrudd som stortingsrepresentanten hevder, tar PBL avstand fra dette.

Private barnehager er i stor grad finansiert gjennom offentlige tilskudd. Det er derfor helt naturlig at det er stor offentlig interesse for hvordan offentlige tilskudd blir brukt.

Samtidig forventer vi at private barnehager, på samme måte som andre aktører i ulike deler samfunnet, ikke skal få udokumenterte påstander om systematiske lovbrudd rettet mot seg.

Dette tjener ikke debatten. Det tjener ikke barnehagesektoren. Og det tjener ikke barna i barnehagene.