Spørsmål og svar om aksjon 24. november 2021

Spørsmål og svar om aksjon 24. november 2021

Publisert:

Har foreldrene rett på kompensasjon for foreldrebetaling når barnehagen stenger?

I et juridisk perspektiv er utgangspunktet at barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er en avtale som man er forpliktet til å overholde dersom det ikke er veldig gode grunner til at man ikke klarer det.

Barnehagene kan ha en veldig god grunn til å gjennomføre en kraftfull politisk markering mot et kuttforslag. Men i rettslig forstand vil ikke dette holde som en veldig god grunn til at barnehagen ikke oppfyller sin avtale med foreldrene.

Historisk har slike krav fra foreldre i realiteten ikke vært noe omfattende problem for barnehagene. Men PBL oppfordrer barnehagene uansett til å være imøtekommende overfor foreldre som eventuelt fremsetter krav om en forholdsmessig kompensasjon.

Hvordan forsvarer vi denne aksjonsformen overfor foreldre, lokalmiljøet og media?

PBL har utarbeidet en del informasjonsmateriell som det kan være lurt å sette seg inn i. Hovedbudskapet er at det foreslåtte kuttet svekker private barnehagers forutsetninger for å gi tilbud av høy kvalitet. Og selv om barnehagene i gjennomsnitt får mer i pensjonstilskudd enn de bruker på pensjon, tar ikke kuttforslaget hensyn til hvor treffsikkert finansieringssystemet er som helhet.

LES OGSÅ: Fem gode grunner til at det er feil å kutte i barnehagenes pensjonstilskudd

LES OGSÅ: Fire grunner til at søknadsordningen ikke løser problemet med pensjonskuttet

LES OGSÅ: Barnehagene slår alarm: Pensjonskuttet vil i stor grad svekke barnehagenes evne til å levere tjenester av høy kvalitet

Hvis barnehagen stenger klokken 14.00 denne dagen, har vi da plikt til å holde åpent for barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon?

PBL oppfordrer barnehagene til å være smidige slik at personell i kritiske samfunnsfunksjoner blir satt i stand til å ivareta sine funksjoner. Det enkleste er å følge samme praksis som da barnehagene hadde stengt/reduserte åpningstider under pandemien.

Hva gjør vi hvis det er foreldre som nekter å hente barna tidligere enn normalt denne dagen?

I det lange løp har barnehagene og foreldrene felles interesse av å gjennomføre en markering mot de foreslåtte kuttene. Og PBL oppfordrer barnehagene til å gå i dialog med foreldrene for om mulig å finne gode løsninger for alle parter. Men ettersom markeringen i juridisk forstand er et brudd på avtalen barnehagene har med foreldrene, har barnehagene i siste omgang ikke annet valg enn å forholde seg til foreldrenes beslutninger. Barnehagene bør derfor ha beredskap på at ikke alle barna blir hentet innen klokken 14.00.

Vi vil gjerne delta i markeringen, men synes det av hensyn til barna er problematisk å stenge barnehagen. Hva gjør vi?

For at markeringen skal ha ønsket effekt, mener PBL det er viktig at så mange barnehager som mulig deltar. Samtidig har vi respekt for at stenging ikke er mulig å gjennomføre overalt. I slike tilfeller kan barnehagene for eksempel la seg inspirere av hva barnehager landet rundt gjorde i forbindelse med fjorårets foreldrekaffe-markering mot tilskuddskutt.

Har ansatte og vikarer krav på full lønn dersom stengingen medfører at arbeidsdagen avsluttes tidligere enn normalt?

Barnehagen skal forholde seg til gjeldende avtaler om lønn, også med vikarer. Men at barnehagen stenger klokken 14.00, behøver ikke å innebære at arbeidsdagen avsluttes tidlig. Gjenværende arbeidstid etter at barnehagen er stengt kan eventuelt brukes på møter og forefallende arbeid i barnehagen. Ansatte som ønsker det, kan ta ut opptjent avspasering, men barnehagen bør ikke kreve at dette gjøres.

Fant du ikke svar på det du lurte på? Send oss en eller ring på 75 55 37 00.