Ber barnehagene stenge for å protestere mot kutt i tilskuddene

Aksjon mot kutt. Foran: Styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden. Bak fra venstre: Hans Jacob Sundby, Torstein Johannessen, Therese Børke, Kjetil Hopen og Anne Irene Bøe Hilden. Bildet tatt i forbindelse med PBLs landsmøte.

Aksjon mot kutt. Foran: Styreleder Eirik Husby og nestleder Ragnhild Finden. Bak fra venstre: Hans Jacob Sundby, Torstein Johannessen, Therese Børke, Kjetil Hopen og Anne Irene Bøe Hilden. Bildet tatt i forbindelse med PBLs landsmøte.

Ber barnehagene stenge for å protestere mot kutt i tilskuddene

PBLs medlemsbarnehager er bekymret for fremtiden og tydelige på at regjeringens kuttforslag vil svekke barnehagenes evne til å levere tjenester av høy kvalitet. Nå ber styret i PBL medlemmene om å være med på en felles nasjonal markering med stenging av barnehager.

Publisert:

Markeringen skal skje førstkommende onsdag ettermiddag, fra klokken 14.00 og ut dagen onsdag 24. november.

Regjeringen foreslår en reduksjon i tilskuddene som vil koste de private barnehagene fra 400 til 600 millioner kroner hvert år, sammenlignet med i dag.

I flere år har én av tre private barnehager drevet med underskudd. I 2021 styrer nesten halvparten av de enkeltstående PBL-barnehagene enten mot et nullresultat eller et underskudd.

I en fersk medlemsundersøkelse foretatt av PBL (Private Barnehagers Landsforbund) svarer ni av ti barnehager at det foreslåtte kuttet vil påvirke barnehagenes evne til å levere tjenester av høy kvalitet.

Ber barnehagene stenge

Styret i PBL er sterkt bekymret for konsekvensene av kuttene som er foreslått for private barnehager fra 2022, og som nå er til behandling på Stortinget.

Private barnehager har vært en stor og viktig del av suksessen i norsk barnehagesektor. Nå står den fremtidige kvaliteten for barn og ansatte i barnehagene på spill.

På grunn av de alvorlige konsekvensene dette kan få, har styret i PBL fattet følgende beslutning:

«Styret i PBL ber alle PBL-barnehager om å delta i en felles, nasjonal aksjon med stenging av barnehager. Med aksjonen ønsker vi å markere vår motstand mot de planlagte kuttene. Aksjonen vil bli avholdt onsdag 24. november, fra klokken 14.00 og ut dagen.»

Uansvarlig ikke å si tydelig ifra

– Når regjeringen foreslår kutt som så åpenbart vil gå ut over barnehagenes evne til å ta inn vikarer, kjøpe leker og utstyr og å drive kompetanseutvikling blant ansatte, vil det være uansvarlig av oss ikke å si tydelig ifra, sier styreleder Eirik Husby i PBL.

– Vi ønsker ikke å ramme familiene ved å stenge dørene, men vi mener det vil ramme familiene mye mer dersom vi ikke tydelig sier ifra om hvordan staten er i ferd med å strupe barnehagene til titusener av barn der ute, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Overgangsordning må gjelde alle

PBL har vært tydelig på at de foreslåtte kuttene må reverseres, alternativt at det kommer på plass en overgangsordning som gjelder for alle barn og barnehager. Den foreslåtte overgangsordningen gjelder kun barnehager som ikke er del av sammenslutning med to eller flere barnehager.

– Vi er kritiske til at man ikke bare øker forskjellsbehandlingen av barn i private og kommunale barnehager, men også forskjellsbehandler barn og barnehager basert på eierskap. Kuttene bør definitivt reverseres, men hvis det mot formodning ikke skjer, må det være en overgangsordning som gjelder alle barn og alle barnehager. Noe annet vil være helt urimelig forskjellsbehandling, mener Lindboe.

Savner helhetlig tilnærming

For ett år siden ble private barnehager gjennom statsbudsjettet utsatt for et forslag om tilskuddskutt på totalt 600 millioner kroner i 2021. Den gang ble forslaget stoppet i forhandlingene mellom regjeringen Solberg og Frp.

Denne høsten kjemper private barnehager igjen mot forslag som vil øke den allerede store og systematiske forskjellsbehandlingen av private barnehager, og barna i disse barnehagene.

Både den avgåtte Solberg-regjeringen og den ferske Støre-regjeringen har foreslått tilskuddskutt, som svekker rammebetingelsene i private barnehager med mange hundre millioner kroner.

Kuttene i pensjonstilskudd er politisk forklart med at de private barnehagene i dag får mer til pensjon enn de bruker på pensjon. Men PBL er tydelig på at forslaget bygger på et svakt grunnlag ettersom det ikke er foretatt noen grundig utredning av finansieringssystemet som helhet.

– I den grad barnehager er overfinansiert på pensjon, må det sees i sammenheng med eventuell underfinansiering på andre områder. Det har myndighetene i mindre grad vist interesse for, sier Anne Lindboe.

Drar Barnehage-Norge i feil retning

Kuttene vil ramme alle. Og i en fersk undersøkelse blant enkeltstående barnehager i PBL slår barnehagene alarm om at kuttene vil påvirke forutsetningene for å levere tjenester av høy kvalitet.

Omtrent halvparten av respondentene gir tilbakemelding om at de i 2021 styrer mot underskudd eller nullresultat.

Barnehagene rapporterer at de vil måtte kutte i vikarbruk, kjøp av leker og utstyr, kompetanseheving og vedlikehold. Flere oppgir at de vil vurdere nedleggelse av barnehagen.

– Et varslet kutt på mange hundre millioner kroner vil tvinge barnehagene til å foreta grep som dessverre vil kunne dra Barnehage-Norge i feil retning i mange år fremover, sier Eirik Husby og legger til:

– Når barnehagene nå forbereder seg på å kutte, går det på bekostning av kvaliteten på tilbudene til barna. Det kan vi ikke akseptere. Og dette kan ikke bli vedtatt uten at vi sier tydelig ifra.