Inviterer til stor undersøkelse om lesing i barnehagen

Inviterer til stor undersøkelse om lesing i barnehagen

Lesing, språk og bøker er viktig for barns språklæring i barnehagen, men kunnskap om hvordan arbeidet foregår i praksis i norske barnehager, er mangelfull. Nå håper forskere at barnehagene skal gi dem viktige svar i en spørreundersøkelse. 

Publisert:

– Vi vet at lesing, språk og bøker er svært viktig for barns språklæring, og vi trenger mer kunnskap om hvordan dette blir realisert i barnehagens pedagogiske arbeid. Derfor skal vi nå i gang med en større spørreundersøkelse som vi håper barnehagene vil sette av tid til å svare på, sier professor i lesevitenskap ved Lesesenteret, Trude Hoel (bildet). 

Innblikk i barnehagens praksis

Det er forskere ved Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger som står bak den nasjonale undersøkelsen i tett samarbeid med forskere ved Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø, Dronning Mauds Minne, og Høgskolen i Volda. Undersøkelsen inngår som en del av de to pågående forskningsprosjektene SPrELL og Sensory Books.

Målet er å få et innblikk i språk- og lesepraksisene i norske barnehager.

– I undersøkelsen ønsker vi blant annet å finne svar på hvor ofte og på hvilke måter det blir lest sammen med barna, hvilke bøker som blir lest og på hvilke språk, hvordan barnehagen får kjennskap til nye bøker. Derfor håper vi at en ansvarlig pedagog på hver enkelt avdeling i barnehagen kan bidra ved å svare på spørsmålene i undersøkelsen, forteller professor Trude Hoel.

Ønskelig at alle avdelinger deltar

I midten av januar vil alle norske barnehager motta den digitale spørreundersøkelsen om lesing i barnehagen og det er ønskelig at alle avdelinger i barnehagen deltar for å gi et best mulig bilde av praksisen. Lesesenteret håper på høy oppslutning både i kommunale og private barnehager.

– Resultatene fra spørreundersøkelsen vil kunne gi oss viktig kunnskap til bruk i barnehagelærerutdanningene, i videreutdanningstilbud og i barnehagebasert kompetanseutvikling. Vi vil også bruke resultatene fra spørreundersøkelsen som utgangspunkt for fokusgruppesamtaler med barnehagelærerstudenter og barnehageansatte i Kristiansand, Trondheim, Tromsø, Volda og Stavanger-regionen, for å utvikle en enda bedre forståelse av barnehagenes ulike praksiser, sier Trude Hoel.