Oppfordrer alle medlemmer til å svare på undersøkelse om kompetanse i barnehagen

– Skal vi henge med i utviklingen, må vi ha ordninger som treffer – også for vår del av sektoren, sier Torstein Johannessen, styremedlem i PBL.

Oppfordrer alle medlemmer til å svare på undersøkelse om kompetanse i barnehagen

Alle landets barnehager og skoler blir i disse dager invitert til å delta på en spørreundersøkelse om masterkompetanse, etter- og videreutdanning i barnehage- og skolesektoren. – Det er kjempeviktig at medlemsbarnehagene svarer på undersøkelsen og dermed får sin stemme hørt, sier styremedlem i PBL, Torstein Johannessen.

Publisert:

I fjor høst satte Solberg-regjeringen ned et offentlig utvalg som skal foreslå ulike modeller for etter- og videreutdanningstilbud for ansatte i skoler og barnehager.

Målet er best mulig kompetanse for å fremme utvikling, læring og danning blant barnehagebarn og skoleelever.

Styremedlem i PBL, Torstein Johannessen, som jobber som daglig leder i Bergheim barnehage i Trondheim, representerer PBLs medlemsbarnehager i dette utvalget.

Kort undersøkelse

I forbindelse med utvalgets arbeid sender SINTEF og Rambøll Management Consulting i disse dager ut en e-post til alle landets barnehager og skoler, med invitasjon til å delta i en relativt kort spørreundersøkelse.

Spørsmålene kretser blant annet rundt hvordan eiere benytter ansatte med masterkompetanse, og hvilke tanker eierne har om dagens og fremtidens etter- og videreutdanning i sektoren.

Viktig at private svarer

Torstein Johannessen sier det er svært viktig at flest mulig av PBLs medlemsbarnehager deltar i undersøkelsen. Dette både fordi et høyt antall svar gir utvalget bedre grunnlag å jobbe videre med, og fordi de private barnehagenes stemme bør bli hørt i et utvalg som ellers er sterkt preget av offentlige virksomheter.

– Skal vi henge med i utviklingen, må vi ha ordninger som treffer – også for vår del av sektoren. Ordningene må være attraktive og lett tilgjengelige også for private barnehager. Derfor er dette en gyllen mulighet til å si ifra om hva som fungerer og ikke fungerer i dag. I tillegg er det en god mulighet til å få tegnet et bilde av hva sektoren ønsker av etter- og videreutdanningsordninger og andre kompetanseutviklingstiltak i fremtiden, sier Torstein Johannessen.

Mer om utvalget

Utvalget for etter- og videreutdanning i barnehage og skole ledes av Sølvi Mausethagen, som er professor på Senter for profesjonsstudier, OsloMet, og ved Høgskolen i Innlandet.

Arbeidet i utvalget skal resultere i en NOU som etter planen skal publiseres høsten 2022.

Du kan lese mer om arbeidet på utvalgets nettsider.