Nesten alle oppfyller normen selv om den ikke er finansiert

Nesten alle oppfyller normen selv om den ikke er finansiert

19 av 20 barnehager oppfylte bemanningsnormen per 15. desember 2019. Det gjør PBLs Anne Lindboe litt stolt, men også ganske bekymret.

Publisert:

Utdanningsdirektoratet offentliggjorde tirsdag innrapporterte BASIL-tall fra barnehagesektoren per 15.12.2019.

Noen hovedtrekk:

  • 94 prosent av barnehagene oppfyller bemanningsnormen, mot 75 prosent for ett år siden.
  • 64 prosent av barnehagene oppfyller pedagognormen uten dispensasjon, mot 53 prosent i 2018.
  • Forskjellene i bemanning mellom kommunale og private barnehager er betydelig mindre. I gjennomsnitt har kommunale og private barnehager henholdsvis 5,7 og 5,8 barn per ansatt.
  • 156 kommunale og 158 private barnehager oppfyller ikke bemanningsnormen. Det ser ikke ut til å være spesifikke kjennetegn ved disse knyttet til geografi, eierform eller størrelse.

Oppfyller norm uten finansiering

På grunn av to års etterslep i finansieringssystemet er det 61 kommuner der bemanningsnormen per definisjon ikke er finansiert for de private barnehagene.

Dette er kommuner der de kommunale barnehagene i et snitt av 2018 ikke oppfylte bemanningsnormen på minst én voksen per 6,0 barn.

På tross av manglende finansiering mange steder har de private barnehagene nærmest utlignet forskjellen på bemanning mellom private og kommunale barnehager.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL mener tallene viser at private barnehager har tatt ansvar.

– De nye tallene viser at barnehagene strekker seg veldig langt for å oppfylle de nye kravene, uavhengig av om de har fått finansiering for å klare det eller ikke. Dette gjør meg litt stolt, men også ganske bekymret, sier Lindboe og forklarer:

– Nesten halvparten av de private barnehagene budsjetterer med underskudd i 2020. Vi frykter at gode barnehager der ute rett og slett ikke klarer seg over denne kneika. Det vil være fryktelig synd å miste noen av de mange gode barnehagetilbudene der ute.

Mangler 3100 barnehagelærere

Når det gjelder pedagognormen, er bildet sammensatt. Fra 1. august 2018 har kravet vært én barnehagelærer/pedagogisk leder per 14 barn (over tre år).

Det mangler 3100 årsverk for å oppfylle pedagognormen uten dispensasjon for alle barnehager.

64 prosent av barnehagene oppfyller kravet om minimum én pedagogisk leder med godkjent utdanning per 14 store barn. Det er en økning fra 53 prosent i 2018.

Ser du bort fra dispensasjoner, er pedagogtettheten 13,5 barn per pedagog i kommunale barnehager og 13,7 i private barnehager.

65,3 prosent av de private barnehagene oppfylte pedagognormen per 15.12.2019, mens 62,9 prosent av de kommunale barnehagene gjorde det.

Og mens 10,9 prosent av de kommunale barnehagene ikke oppfyller pedagognormen med eller uten dispensasjon, er tilsvarende tall i private barnehager 6,5 prosent.

2700 færre barn

Basil-rapporteringen per 15.12.2019 viser for øvrig at det Det går 275 800 barn i barnehage. Det er 2700 færre barn enn i 2018.

Det går 138.122 barn i kommunale barnehager, 137.602 barn i private og 80 i statlige eller fylkeskommunale barnehager.