Nasjonal undersøkelse om implementering av rammeplan for barnehagen

Ny undersøkelse. Om kort tid vil alle landets barnehager motta en undersøkelse om implementering av den nye rammeplanen fra 2017. PBL oppfordrer alle medlemsbarnehagene som har mulighet om å delta.

Nasjonal undersøkelse om implementering av rammeplan for barnehagen

I løpet av kort tid vil alle landets barnehager motta en undersøkelse om barnehagens implementering av rammeplan. PBL oppfordrer alle medlemsbarnehagene til å delta på denne studien.

Publisert:

Det er forskningsselskapet NORCE som gjennomfører spørreundersøkelsen på oppdrag for Utdanningsdirektoratet og er i forbindelse med forskningsprosjektet «Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagen».

– For å få reell informasjon om hvordan barnehager i Norge drives i dag, er det viktig at flest mulig svarer, oppfordrer NORCE.

PBL oppfordrer alle medlemsbarnehager som har anledning til å delta, om å bidra i denne evalueringen.

Målet er å undersøke hvordan barnehagene har jobbet med å implementere rammeplanen som var gjeldende fra 2017 og alle landets barnehager vil bli invitert til å delta.

Spørreskjema sendes ut til leder i hver enkelt barnehage på e-post i løpet av november og undersøkelsen skal også gjentas om to år.

Les mer om prosjektet på NORCE hjemmesider.