Det er forskjell på pedagogisk leder og barnehagelærer

Sjelden tydelig dom. Forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan er tilfreds med å se at den styringsretten som også PBLs tariffavtale legger opp til, indirekte bekreftes av Arbeidsretten.

Det er forskjell på pedagogisk leder og barnehagelærer

Om du ansetter en pedagogisk leder eller barnehagelærer, så skal det være en lønnsmessig forskjell. Det slår Arbeidsretten fast i en nylig avsagt dom.

Publisert:

Det er Utdanningsforbundet som stevnet KS for Arbeidsretten, ettersom forbundet mente at barnehageloven likestiller pedagogisk leder og barnehagelærer, og at det derfor heller ikke skulle være noen lønnsmessig forskjell på de to stillingsbetegnelsene. Utdanningsforbundet mente at alle som omfattes av pedagognormen, automatisk skulle innplasseres som pedagogisk leder.  

Enstemmig arbeidsrett

En enstemmig arbeidsrett ga KS medhold i at det er forskjell i de to stillingsbetegnelsene, selv om kompetansekravet er det samme for begge stillingskodene. Videre stadfester dommen KS’ syn om det ikke er slik at de som omfattes av pedagognormen automatisk skal innplasseres som pedagogisk leder.

Sjelden tydelig dom

Forhandlingsleder i PBL, Espen Rokkan er tilfreds med å se at den styringsretten som også PBLs tariffavtale legger opp til, indirekte bekreftes av Arbeidsretten.

– Det er sjelden vi ser en så tydelig og enstemmig dom som i denne saken. Dette fordi Arbeidsretten består av tre uavhengige dommere, to oppnevnt etter innstilling fra arbeidstakersiden og to dommere med utspring fra arbeidsgiversiden. Her har alle sju dommerne vært enige, også de to som var innstilt fra Utdanningsforbundet, sier Espen Rokkan.

– Når dommen så tydelig slår fast at det er arbeidsgiver som vurderer innplassering, så antar jeg det er lite sannsynlig at det vil komme krav i vårt tariffområde som forsøker å innskrenke den styringsretten også vi har i hovedtariffavtalen, fortsetter Rokkan.