Styret og alle vararepresentantene møttes til to dagers styremøte

PBL-styret med varamedlemmer, fra venstre: Kjetil Hopen, Laila Haugen, Tanja Håheimsnes, Javaria Tanveer, Hilde Sofie Hjelseth, Jennie Furulund, Trude Moen Sydtangen, Torstein Johannessen, Eirik Husby, Laila Dahle, Paal Christian Bjønnes og Mette Bakken.

Styret og alle vararepresentantene møttes til to dagers styremøte

Det nye styret i PBL er i gang med arbeidet med å oppfylle ambisjonene i strategiplanen som ble vedtatt på landsmøtet i mai. Denne uken var hele styret og alle vararepresentantene samlet til to dagers styremøte i Bodø.

Publisert:

– Det er et topp motivert styre som gleder seg til å ta fatt på de muligheter og utfordringer som ligger foran oss. PBL og medlemmene våre har utrolige mye å være stolte av. Vi har fått til mye som betyr mye for mange barn og familier, og for samfunnet. Men det er også noen mørke skyer på himmelen. Det er mye som står på spill for de private barnehagene i denne landsmøteperioden. Dette er noe vi i styret kommer til å jobbe veldig aktivt med, sier styreleder Eirik Husby.

Mange nye navn

Søndag ettermiddag møttes hele styret og alle vararepresentantene for første gang etter landsmøtet på Gardermoen i mai. Mandag morgen startet landsmøteperiodens første styremøte, og det var satt av to fulle dager til arbeidet.

Eirik Husby sier det alltid er spennende når et nytt styre skal starte sitt arbeid, og at det ikke er mindre spennende når det er så mange utskiftninger i styret som det er i år. 

– Men landsmøtet har valgt et styre med høy kompetanse, mye viktig erfaring fra bransjen og med styremedlemmer som har et stort engasjement for private barnehager og de sakene vi jobber med. Vi ser frem til fortsettelsen og alle er klare for å gjøre en god jobb for medlemmene i PBL, sier han.

Informasjon og viktige saker

Store deler av styremøtet ble brukt til opplæring, både for nye og gamle styremedlemmer, og til informasjon og diskusjon om mange av de aktuelle problemstillingene som PBL jobber med.

Blant annet fikk styremedlemmene raske presentasjoner fra avdelingene og selskapene i PBL-konsernet.

På sakskartet sto blant annet evaluering av PBLs landsmøte i mai, det kommende mellomoppgjøret i PBL-området, arbeidsgiverpolitikk, interessepolitikk, regnskap per 1. tertial og PBLs lederkonferanse i september.