PBL-styret: – Et alvorlig angrep på privat barnehagesektor

Diskuterte pensjonssaken. På møtet i Bodø denne uken brukte styret i PBL med f.v. Kjetil Hopen,Anne Irene Bøe Hilden, Marit Lambrechts, Ragnhild Finden, Eirik Husby, Therese Børke, Harald Berge Breistein og Torstein Johannessen mye tid på å diskutere den akutte situasjonen knyttet til regjeringens forslag om å kutte 350 millioner kroner i tilskuddene til private barnehager.

PBL-styret: – Et alvorlig angrep på privat barnehagesektor

På møtet i Bodø denne uken brukte styret i PBL mye tid på å diskutere den akutte situasjonen knyttet til regjeringens forslag om å kutte 350 millioner kroner i tilskuddene til private barnehager.

Publisert:

– Dette er en svært alvorlig situasjon og styret oppfatter det som nå skjer som et urettmessig og alvorlig angrep på privat barnehagesektor. Regjeringens kutt truer kvaliteten på tilbudet til barna, betingselene til de ansatte og livsverket til mange engasjerte og dyktige barnehageeiere der ute, sier styreleder Eirik Husby.

Tydelige tilbakemeldinger fra sektoren

Som vanlig brukte PBL-styret store deler av oktober-møtet til å diskutere fremtidig strategi for PBL og barnehagesektoren. I tillegg stod blant annet følgende saker på dagsorden:

  • Interessepolitisk arbeid
  • Forslag om kutt i pensjonstilskudd
  • Regnskap PBL-konsernet per 2. tertial.
  • Resultat hovedforhandlinger 2020
  • Evaluering PBL Lederkonferanse 2020
  • Arbeid med PBL Landsmøte 20021

– Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 fikk naturlig mye oppmerksomhet fra styret denne gangen. Selv om vi en stund har vært forberedt på at det kunne komme et forslag om kutt i pensjonstilskuddet, er dette et kraftig slag for sektoren. Tilbakemeldingene fra sektoren er veldig tydelige: Dette kommer til å få dramatiske konsekvenser for og i mange barnehager. Derfor er dette det desidert viktigste PBL jobber med for tiden, kommenterer Husby.

Takker medlemmene for engasjement

Han forteller at styret har lagt merke til at det er mange eiere og ledere i private barnehager som personlig har engasjert seg i saken – og i PBLs arbeid med å reversere kuttet.

– På vegne av styret vil jeg takke alle medlemmene som har skrevet til PBL om hvordan et kutt vil ramme deres barnehage, sendt inn høringssvar til Stortinget, deltatt på medlemsmøter, informert politikere eller på andre møter involvert seg i dette arbeidet. Hvis PBL skal lykkes i arbeidet med å endre dette på Stortinget, er det avhengig av at vi alle bidrar til å informere og vise frem konsekvenser, mener Husby.

Statsbudsjettet vedtas på Stortinget like før jul. Men allerede i løpet av de neste ukene starter forhandlingene om budsjettet på Stortinget.

Følger saken tett – vil vurdere ulike tiltak

Som informert om til medlemmene tidligere, jobber PBL langs flere ulike spor for å opplyse politikerne på Stortinget best mulig. PBL samarbeider blant annet med fagforeningene i sektoren og pleier tett kontakt med partiene på Stortinget.

Politikere fra flere partier har uttrykt seg kritisk til regjeringens forslag. I denne saken er kontakten med Fremskrittspartiet spesielt viktig ettersom regjeringen søker flertall for statsbudsjettet med Frp.

– Styret mener det gjøres et godt arbeid med denne saken nå i regi av administrasjonen, og vil følge dette tett fremover. Siden vi mener vi har mange gode argumenter og fakta på vår side, mener vi det er stor sjanse for å kunne nå frem. Men vi tar på ingen måte noe for gitt og det vil også fortløpende bli vurdert andre tiltak dersom situasjonen skulle tilsi det, sier PBL-styreleder Eirik Husby.