Det nye PBL-styret samlet for første gang

Første styremøte. Nylig gjennomførte det nye PBL-styret sitt første møte etter landsmøtet. Det ble mange gode og viktige diskusjoner om blant annet høringen om regulering av private barnehager. Fra venstre administrerende direktør Anne Lindboe, nestleder Ragnhild Finden, medlem Torstein Johannessen, 3. vara Vegard Gjerstad-Sørensen, 5. vara Mette Bakken, medlem Harald Berge Breistein, medlem Marit Lambrechts, 1. vara Anne Irene Bøe Hilden, Kjetil Hopen og styreleder Eirik Husby.

Det nye PBL-styret samlet for første gang

Forrige uke var det nye styret i PBL samlet for første gang. Det ble to gode dager med en svært viktig sak på agendaen – høringen om regulering av private barnehager.

Publisert:

– Vi har hatt to fine dager i Bodø hvor styret, også med  varamedlemmene, har vært samlet. Vi har hatt opplæring for de nye styremedlemmene, og vi ikke minst jobbet mye med høringssvaret fra PBL om regulering av private barnehager. Her har vi hatt mange gode diskusjoner, oppsummerer styreleder Eirik Husby.

Se oversikt over alle styremedlemmene.

Det var tirsdag og onsdag i forrige uke at det nye styret var samlet for første gang etter landsmøtet. Husby melder om stor iver etter å komme i gang med det han karakteriserer som en svært viktig landsmøteperiode.  

– Folk er motiverte og veldig klare for å komme i gang med en ny periode som blir en spennende og avgjørende periode for sektoren å gå inn i med den viktige høringen som første oppgave. Da er det gøy å ha med seg et godt motivert styre som er klar for å brette opp ermene for alle medlemsbarnehagene i PBL.