Nyttige og positive tilbakemeldinger fra medlemmene til PBL

I medlemsundersøkelsen har PBL bedt medlemsbarnehagene om å beskrive PBL med tre ord. Størrelsen på bokstavene gjenspeiler hvor hyppig det enkelte ordet forekommer i tilbakemeldingene.

Nyttige og positive tilbakemeldinger fra medlemmene til PBL

Medlemsundersøkelsen 2021 er avsluttet. Den viser at medlemsbarnehagene gjennomgående er fornøyde med tilbudet de får i PBL. Samtidig gir undersøkelsen PBL nyttig informasjon som vil bli brukt i organisasjonens arbeid med utvikling i årene som kommer.

Publisert:

Gjennom medlemsundersøkelsen kan medlemmene gi uparfymerte tilbakemeldinger til PBL om organisasjonens tjenester og politiske arbeid.

Undersøkelsen blir gjennomført annet hvert år og brukes aktivt i utviklingsarbeidet i alle ledd av PBL.

Totalt 850 barnehager har svart på undersøkelsen som ble gjennomført i perioden 25. januar – 24. februar 2021.

Gjennomgående positivt

Gjennomgående gir medlemmene svært gode tilbakemeldinger på det tilbudet de får fra PBL:

  • 87 prosent oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med sitt medlemskap i PBL. I snitt gir medlemmene PBL scoren 5,3 på en skala fra 1 til 6.
  • 88 prosent oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med det arbeidet PBL gjør som talerør for private barnehager i den offentlige samfunnsdebatten (gjennomsnitt 5,4).
  • 86 prosent oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med PBLs påvirkningsarbeid overfor statlige myndigheter. (Gjennomsnitt 5,3)
  • 81 prosent oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med PBLs arbeid for å få på plass forutsigbar og etterprøvbar finansiering (Gjennomsnitt 5,3).
  • 90 prosent oppgir å være svært fornøyd eller fornøyd med den faglige kompetansen blant de ansatte i PBL, samt den faglige hjelpen de får av PBL (gjennomsnitt 5,6).

Det er ellers stabil og høy tilfredshet med ulike deler av tilbudet innen hjelp og rådgiving. Og medlemmer som benytter PBL som leverandør av bedriftshelsetjeneste og regnskapstjenester er mer fornøyde med disse tjenesten enn medlemmer som bruker andre leverandører.

Brukes til utvikling

Det er medlemsbarnehagene som gjennom sitt medlemskap eier PBL. Derfor er det avgjørende og positivt for PBL at den generelle tilfredsheten er stor.

Men selv om det store bildet er at medlemmene er fornøyde med tilbudet, er det for PBL tydelig at det er rom for forbedringer.

Eksempelvis har barnehagene på enkelte områder større forventninger enn det de opplever at PBL innfrir.

Gjennom fritekstsvar har flere barnehager dessuten gitt tilbakemelding også på områder som PBL ikke har spurt eksplisitt om i selve undersøkelsen.

I tiden som kommer vil alle ledd i organisasjonen analysere dataene for sine områder grundig for å identifisere hvilke grep PBL kan gjøre for å gjøre en enda bedre jobb på vegne av medlemsbarnehagene.