Ny medlemsundersøkelse: Har funnet gode måter å organisere barnehagene på

Administrerende direktør Anne Lindboe

Ny medlemsundersøkelse: Har funnet gode måter å organisere barnehagene på

De aller fleste barnehagene oppgir at de har funnet gode måter å organisere hverdagen på, og at de klarer å gjennomføre godt smittevern under korona-pandemien. Sju av ti barnehager har gjort endringer i organiseringen av barnegruppene etter at veilederen for smittevern ble revidert.

Publisert:

Det viser en fersk medlemsundersøkelse som PBL har gjennomført.

1.090 av PBLs om lag 1.900 medlemsbarnehager har svart på undersøkelsen mellom klokken 13.00 14. mai og klokken 09.00 15. mai.

Det er nå fire uker siden barnehagene gjenåpnet, etter å ha vært stengt siden 12. mars.

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

Barnehagene opplever at foreldrene er fornøyde

Etter tilbakemeldingene fra medlemmene å dømme, synes det store bildet å være at driften av barnehagene fungerer ganske bra, tross mange utfordringer under den pågående pandemien.

 • 96 prosent av barnehagene er helt eller delvis enig i at de har funnet gode løsninger for å organisere barnegruppene.
 • 94 prosent av barnehagene er helt eller delvis enig i at de klarer å gjennomføre godt smittevernarbeid i praksis.
 • 97 prosent av barnehagene er helt eller delvis enig i at foreldrene gir uttrykk for at de er fornøyde med det tilbudet barnehagen gir under pandemien.

– Det er gledelig at driften under spesielle forhold og strengere krav til smittevern, fortsatt synes å gå bra for de aller fleste. Det har vært gjort en stor og viktig jobb fra mange med å gjenåpne barnehagene og nå handler det om å gi alle barn og familier et best mulig tilbud innenfor de økonomiske rammene vi har og innenfor de begrensningene som veilederen for smittevern gir, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Fire av ti har endret åpningstidene

Det har helt siden gjenåpningen være mye oppmerksomhet på åpningstidene i barnehagene.

Barnehagene har en avtale med foreldrene om åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er en avtale barnehagen er forpliktet til å overholde dersom det ikke er veldig gode grunner til at man ikke klarer det.

Samtidig gir Covid-19-forskriften et visst rom for reduserte åpningstider, men rommet er mindre nå enn under de mer rigide retningslinjene i den opprinnelige smittevernveilederen.

I PBLs nye medlemsundersøkelse kommer blant annet følgende frem om åpningstidene i barnehagene:

 • Fire av ti barnehager har endret åpningstidene etter at revidert veileder for smittevern ble publisert.
 • Samlet har barnehagene litt lengre åpningstider nå enn det de i gjennomsnitt hadde da PBL sist spurte medlemmene om dette for 15 dager siden, litt mer enn 7,5 timer nå mot litt mindre enn 7,5 timer i slutten av april.
 • Én av 20 barnehagene har ordinær åpningstid i tråd med vedtektene. Dette er en økning på to prosentpoeng sammenlignet med en undersøkelse gjennomført 30. april.

PBL: Trenger tilførsel av ressurser

 • Hele sju av ti barnehager opplyser at de ikke vet når de kan åpne for fullt. Mange av disse barnehagene svarer at de avventer mer informasjon om organisering av kohorter og smitteverntiltak før de bestemmer seg for ordinær åpningstid.
 • Fire prosent av barnehagene som ikke er ordinære åpningstider planlegger ordinær åpningstid i løpet av mai. Fire prosent planlegger ordinær åpningstid i løpet av juni.
 • 77 prosent av barnehagene har i dag redusert daglig åpningstid, men utvidet åpningstid for prioriterte barn.
 • Av de barnehagene som har reduserte åpningstider, oppgir to av ti barnehager at de har fått spørsmål om redusert foreldrebetaling fra en eller flere foreldre.

– Det er bra at en del barnehager har økt åpningstiden noe, samtidig som man klarer å ivareta styrket smittevern og hygiene. Samtidig er dette en tydelig beskjed om at barnehagene trenger tilførsel av ressurser dersom de skal klare ordinære åpningstider, slik forventningene om styrket smittevern nå er. Derfor er det bra at barnehagene som trenger det, fortsatt har muligheten til å ha litt reduserte åpningstider, sier Anne Lindboe.

Korona koster barnehagene

Ekstra tiltak rundt smittevern er også fordyrende for mange barnehager.

83 prosent av barnehagene oppgir at de har økte kostander som følge av drift av barnehagen under korona-pandemien. Dette er en økning på 15 prosentpoeng siden 30. april.

PBL jobber for at det skal være likebehandling av private og kommunale barnehager ved dekning av merkostnader under korona-pandemien.

Les også: Kommunene kan forskuttere 2022-tilskudd

Foreldre sier opp plassen

PBL merker seg videre at det er en del barnehager som melder om at familier har sagt opp barnehageplassen for sitt barn.

 • En av ti barnehager har ett eller flere barn som nå har fått sagt opp barnehageplassen sin som følge av koronapandemien.
 • Flest oppsigelser av plasser finner vi i Agder hvor 17 prosent av barnehagene har oppsigelser av én eller flere plasser. Færrest oppsigelser finner vi i Møre og Romsdal hvor to prosent av barnehagene har hatt oppsigelser av plasser.
 • Hovedårsakene til oppsigelse av plass er generell frykt for smitte, økonomiske årsaker og permitteringer blant foreldrene.

Flere barn tilbake

Til tross for at barnehagene nå har vært åpne i fire uker, er det fortsatt mange barn som ikke har benyttet seg av plassen.

 • Seks av ti barnehager opplyser at de har ett eller flere barn som ennå ikke ennå har benyttet barnehageplassen.
 • Til sammenligning var det ni av ti barnehager som 30. april hadde ett eller flere barn som ikke var tilbake i barnehagen.
 • I Viken skiller er det 71 prosent av barnehagene har barn som fortsatt holdes hjemme. I Møre og Romsdal er det bare 44 prosent av barnehagene som fortsatt har barn som ikke benytter barnehageplassen etter gjenåpningen.
 • De viktigste årsakene til at barnet holdes hjemme er generell frykt for smitte, nær familie i risikogruppen og permitterte foreldre.

Se resultater fra medlemsundersøkelsen her.