Støtter opprop om bedre folkehelse

Støtter opprop om bedre folkehelse

PBL med administrerende direktør Arild M. Olsen i spissen, støtter opprop om bedre folkehelse og oppfordrer alle medlemsbarnehagene til felles aktivitetsdugnad.

Publisert:

Det ble brukt 342 milliarder kroner på helse i Norge i 2017, viste tall som Statistisk Sentralbyrå (SSB) la frem onsdag morgen. Det er en økning på hele 15 milliarder kroner fra 2016, og betyr samtidig at helse koster 65.000 kroner per innbygger i Norge. 

Det er billigere å forebygge enn å reparere helse, men å styrke helsen i en befolkning er krevende. Da må alle ta i et ekstra tak og det er summen av flere tiltak som gir effekt.

Ti minutter aktivitet

Å styrke befolkningens aktivitetsnivå med ti minutter daglig, kan gi en samfunnsøkonomisk gevinst på opptil 80 milliarder per år, ifølge Vista Analyse.

Arild M. Olsen, mener det er grunn nok i seg selv til at hele landets befolkning burde være med på en aktivitetsdugnad og ikke minst barnehagene som skal være gode rollemodeller for den oppvoksende generasjonen.  

– Selv om vi har mange barnehager som er gode både på å jobbe forebyggende og være i aktivitet, så er sykefraværet i sektoren for høyt. Vi har alle godt av å bevege oss litt mer og oppfordringen til våre medlemmer er å lage seg gode rutiner for å øke aktivitetsnivået, sier Olsen og fortsetter.

– Å ta trappene i stedet for heisen, eller parkere bilen litt lenger unna jobben, er små viktige skritt i riktig retning, oppfordrer Olsen.  

 

Felles opprop

Det er Norsk Friluftsliv med støtte fra Norges Idrettsforbund som står bak oppropet for bedre folkehelse.
 De to har mobilisert en bred allianse med ulike organisasjoner som er med på oppropet, som skal overleveres Stortinget.

– Det gjøres mye godt, men vi må åpenbart gjøre mer. Vi må sikre arealer til lek og hverdagsaktivitet i bomiljøene, gratis tilgang for alle barn og ungdom til idrettsanlegg, bygge sykkelstier, gangveier, merke turstier i marka, gi bedre tilgang til strandlinje og styrke aktivitet i skole, barnehage og arbeidsliv. Og vi må styrke aktiviteten blant eldre, skriver Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

De ber i oppropet partiene på Stortinget gå sammen om et kraftig folkehelseløft på statsbudsjettet for 2019. På den måten kan det bli mer igjen å dele for kommende generasjoner, og at flere mennesker kan få oppleve det meningsfulle ved gode livsår med god helse og god livskvalitet. Gevinstene er langt større enn kostnadene, påpeker Norsk Friluftsliv.