Norlandia-barnehagene ut av PBL

Norlandia-barnehagene ut av PBL

Norlandia har meldt sine 115 barnehager ut av PBL. PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup beklager at Norlandia-barnehagene ikke lenger er med i PBL-fellesskapet.

Publisert:

– Jeg vil takke Norlandia, og alle barnehagene eid av Norlandia, for et godt samarbeid gjennom mange år. Vi er stolte av å få representere, og jobbe for, alle typer private barnehager og eiere over hele landet. Som andre private barnehager, bidrar også Norlandia med gode tilbud som er svært viktig for barn, familier og lokalsamfunn rundt omkring i landet. Vi beklager at Norlandia har meldt seg ut av PBL, men respekterer selvfølgelig beslutningen, sier PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

1.950 medlemsbarnehager

Etter utmeldingen er det nå om lag 1.950 barnehager som er medlemmer i PBL. PBL har medlemmer i 214 kommuner og PBLs medlemsbarnehager sysselsetter rundt 33.000 ansatte.

Om lag 70 prosent av de ansatte i private barnehager jobber i en PBL-barnehage. PBL ble stiftet av medlemsbarnehagene i 1993.

– PBL er den samlende interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager. At private barnehager i så stor grad har samlet seg i én organisasjon, gir PBL kraft til å kunne jobbe for interessene til alle typer private barnehager, og til å ivareta mange viktige funksjoner for barnehagene. Samtidig gir bredden i medlemsmassen oss mulighet til å se hvordan sektoren som helhet kan utvikle seg på best mulig vis. Det har utvilsomt bidratt til viktig fremgang og utvikling for denne fantastiske sektoren, som hver dag betyr så mye for barn, familier og samfunnet. En mest mulig samlet sektor vil også være viktig for å kunne sikre interessene til private barnehager i fremtiden, mener Schjelderup.

Viktig år for private barnehager

Det pågår for tiden mye viktig arbeid som kan bli helt avgjørende for de fremtidige rammevilkårene i sektoren, og for private barnehagers mulighet til fortsatt å kunne tilby et stort mangfold av ulike barnehagetilbud med høy kvalitet. Regjeringen har varslet at det i løpet av året vil komme forslag til fremtidig system for styring og finansiering.  

– PBL er medlemmenes egen interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Det er de barnehagene som til enhver tid er medlem i PBL som eier organisasjonen og som avgjør hva PBL skal være og hva vi skal jobbe for. Det store antallet medlemsbarnehager gir PBL styrke og muligheter, samtidig som det forplikter, sier Schjelderup.

Landsmøtet er PBLs øverste organ og avholdes annet hvert år. I år arrangeres landsmøtet på Gardermoen 8. og 9. mai.

Norlandias utmelding av PBL medfører naturlig nok at barnehagene også går ut av PBLs lokallag, i de kommunene der det er aktuelt. Lokallagene i PBL mottar egen informasjon fra PBL i forbindelse med dette.