God jul til alle medlemmer!

Anne Lindboe er administrerende direktør i PBL.

God jul til alle medlemmer!

Anne Lindboe oppsummerer året som er gått og hilser god jul til alle medlemsbarnehagene i PBL.

Publisert:

Kjære PBL-medlem!

I starten av november møttes mellom 200 og 250 representanter for PBLs medlemsbarnehager landsmøte på Gardermoen. Der og da tenkte nok de fleste av oss at vaksinen hadde vunnet over pandemien og at hverdagen igjen var i ferd med å bli normal, og vi gledet oss over det.

Litt over syv uker senere må vi erkjenne at vi nok gledet oss for tidlig. Både smitten og antall sykehusinnleggelser er i desember 2021 høyere enn noen gang før. Ansatte og barn i en rekke barnehager blir smitterammet. Og alle er tilbake på minst gult nivå i trafikklysmodellen.

Store bemanningsutfordringer har for veldig mange gjort førjulstiden 2021 til den mest krevende perioden i hele pandemien.

Dere ute i barnehagene er satt på store prøver.

På den ene side er det ingenting dere ønsker mer, enn å kunne gi barna et så normalt og bra tilbud som mulig når verden rundt dem er alt annet enn normal.

Av erfaring vet vi at de sårbare barna er ekstra sårbare nå rundt julehøytiden, og at de som ikke alltid har det bra hjemme, akkurat nå har ekstra behov for det fristedet og den tryggheten som barnehagen tilbyr.

På den annen side har dere et sterkt ønske om å ivareta ansatte som i mange tilfeller allerede har tøyd strikken langt.

Situasjonen er krevende, for mange barnehager svært krevende. Og den kommer på slutten av et utfordrende år for private barnehager.

Året startet bra etter at PBL før jul i fjor bidro til å få reversert et foreslått kutt i pensjonspåslaget i tilskuddsordningen til de private barnehagene. Gjennomslaget har vært viktig for kvaliteten og bærekraften i mange barnehager dette året.

Men senere har først Storberget-rapporten, og senere en omkamp om kuttet i tilskuddene, påført barnehageeiere landet rundt bekymringer om de fremtidige forutsetningene for å kunne levere tjenester av høy kvalitet, til barnas beste.

Jeg har stor forståelse for at storsamfunnet ønsker å få mest mulig velferd for skattepengene. Men jeg har mindre forståelse for behovet for ensidig å ramme den delen av barnehagesektoren som lykkes best med dette.

For hver 100-lapp det offentlige bruker på en kommunal barnehageplass, går det omtrent 90 kroner til en privat barnehageplass. PBLs medlemsbarnehager alene sparer samfunnet for et milliardbeløp hvert eneste år.

Og til tross for en lavere offentlig kostnad, leverer dere minst like gode tjenester: Et mer mangfoldig tilbud til barna, og minst like gode lønns- og pensjonsbetingelser til de ansatte. Senest i desember i år bekreftet også enda en undersøkelse at private barnehager har litt mer fornøyde foreldre enn kommunale barnehager.

Kort sagt representerer dere i medlemsbarnehagene norsk velferd på sitt aller, aller beste.

Derfor er det skuffende at enkelte politikere forsøker å profitere på en lettvint og slagordpreget debatt om private barnehager.

Sist kom dette til uttrykk i forhandlingene om statsbudsjettet, der SV fikk gjennomslag for en utredning om hvordan ikke-ideelle virksomheter kan fases ut av de ulike velferdstjenestene.

En slik utfasing vil gi en omfattende kommunalisering av barnehagesektoren. Det vil føre til mer ensretting og mindre innovasjon, og det vil koste skattebetalerne mange milliarder kroner.

Slik vi oppfatter Arbeiderpartiet og Senterpartiet, har ingen av regjeringspartiene et ønske om å gå i denne retningen med barnehagesektoren. Det samme var kunnskapsminister Tonje Brenna helt tydelig på da hun besøkte oss på landsmøtet i november.

Det gir grunn til å puste med magen. Vi tror sterkt på at alle typer gode barnehager vil være en ønsket del av norsk barnehagesektor, også i fremtiden. Samtidig vil PBL neste år bidra til debatten ved å få frem fakta som synliggjør verdien i en bredt sammensatt barnehagesektor, slik den ser ut i dag.

Førjulstiden er for mange av oss en hektisk tid. I år har nok situasjonen i og rundt barnehagene gitt mange litt ekstra høy puls. Mitt ønske er at hver og en av dere – både eierne, lederne og de ansatte i barnehagene – likevel klarer å nyte dagene i julen og nyttårshelgen. Det har dere virkelig fortjent.

Så krysser vi fingre for at 2022 blir et år som gir oss mye å glede oss over.

God jul!

Vennlig hilsen
Anne Lindboe og resten av gjengen i PBL